Eerste Kleinschalig Kindercentrum Drakepit

 

Na een aantal jaren succesvol als gastouder te hebben gewerkt,
heeft Ellen Zweeers van Twinkel de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de registratie van haar eigen kleinschalige BSO.
Inmiddels is het hele registratie proces met goed gevolg afgerond en is de zelfstandige BSO locatie van Twinkel een feit.
Ellen heeft hierbij veel medewerking gehad van de gemeente Zeist, waardoor de hele procedure heel prettig is verlopen.
Drakepit is heel blij dat Ellen graag onder de vlag van Drakepit wilde blijven werken en
heeft deze gelegenheid te baat genomen om een franchise constructie te creëren, wat het ook voor andere kleinschalige kindercentra
mogelijk maakt om onder de koepel van Drakepit te werken.
De voorwaarde is natuurlijk steeds dat deze kindercentra dezelfde kleinschaligheid en kwaliteit bieden, die kenmerkend is voor onze gastouderopvang.

Ga naar acualiteiten-overzicht >