Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft recentelijk de Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang opgesteld, die vanaf 1 januari 2017 in werking treden. Op dit moment gelden voor de gastouderopvang de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, die op onderdelen echter niet goed inspelen op de specifieke situatie in de gastouderopvang. De invoering van de AVG was al lang aangekondigd, maar werd telkens weer uitgesteld.

Maar nu is de klus geklaard en zijn er naast de Algemene Voorwaarden voor dagopvang en buitenschoolse opvang ook specifieke branchevoorwaarden voor de gastouderopvang geformuleerd. Deze geven gastouderbureau, gastouder en ouders duidelijkheid over de contractuele relatie en de gemaakte afspraken in het kader van de opvang.

Als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang zullen we de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Gastouderopvang vanaf 1 januari 2017 toepassen. In de praktijk heeft dit nauwelijks consequenties voor gastouders, vraagouders en ons als gastouderbureau. Voor zover er toch kleine nuanceverschillen zijn, zullen we gastouders en vraagouders hierover in een mail in het najaar informeren.

Voor wie nu alvast een kijkje wil nemen in de nieuwe Algemene Voorwaarden Gastouderopvang, klik hier.

Tot 31 december 2016 gelden uiteraard ook voor de gastouderopvang nog de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

Ga naar acualiteiten-overzicht >