Adviesrecht oudercommissie op prijs blijft bestaan!

Begin februari behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de versterking van de positie van de ouders in de kinderopvang (zie ook onze nieuwsbrief van december en een eerder verschenen bericht hier op de site). Uitgangspunt was ouders meer betrokkenheid te geven bij de kwaliteit. Hierbij zou het adviesrecht op prijs komen te vervallen.

Maar vlak voor de behandeling in de Tweede Kamer wijzigde de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) onverwacht haar standpunt en eiste dat het adviesrecht op prijs toch blijft bestaan. De Kamermeerderheid kon zich hierin vinden en nam een amendement aan waardoor het adviesrecht op prijs blijft bestaan.

De Branchevereiniging Kinderopvang was verrast over deze ontwikkeling: “Wat een gemiste kans. Op oudercommissievergaderingen moet het juist gaan over de inhoud, het aanbod en de pedagogische kwaliteit. Nu zie je vaak dat door het adviesrecht op prijs, vergaderingen met oudercommissies gedomineerd worden door te spreken over randvoorwaarden. De invloed van ouders op de prijs is in de praktijk minimaal. Een houder bepaalt de prijs en juist in deze tijd zit hier ook weinig ruimte in. Het kan verhoudingen onnodig verstoren en daar is niemand bij gebaat. Deze wet heeft tot doel de positie van ouders bij de kwaliteit van opvang verder te verstevigen. Maar met het blijvende adviesrecht op de prijs wordt misschien wel het tegendeel gerealiseerd.”

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >