Start nieuwe Applicatie cursus antroposofie voor professionals in de kinderopvang, januari 2020

Na het succes van onze vorige edities van de applicatie cursus antroposofische pedagogiek zullen we op 17 en 18 januari 2020 weer starten met cursus voor professionals, medewerkers in de kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie.
Deze cursus bestaat uit 6 scholingsdagen (op vrijdag  of zaterdag tussen 10 en 14.30 uur)  waar we  onder meer de volgende onderwerpen behandelen:
Drie en vier geleding
Verzorging van de levensprocessen, warmte en slaap
Zintuigontwikkeling en materiaal gebruik
Lopen, spreken, denken
Constitutiebeelden
Waarnemen
Communicatie met ouders
Ritme en structuur : Rituelen, gewoontes en jaarfeesten.

Data :

Vrijdag 17 jan, 21 febr, 20 maart, 24 april, 15 mei en 19 juni 2020

of

zaterdag 18 jan, 22 febr., 21 maart, 25 april, 16 mei, 20 juni 2020

Kosten : 225,- excl. BTW

Aanmelden en meer informatie over de cursus kan via tessadirksen@drakepit.nl