Applicatie cursus antroposofie voor professionals in de kinderopvang

Na het succes van onze vorige applicatie curusus antroposofische pedagogiek zullen we op 7 december 2018 weer starten met cursus voor professionals, medewerkers in de kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie.
Deze cursus bestaat uit 6 scholingsdagen (op vrijdag tussen 10 en 14.30 uur)  waar we  onder meer de volgende onderwerpen behandelen:
Drie en vier geleding
Verzorging van de levensprocessen, warmte en slaap
Zintuigontwikkeling en materiaal gebruik
Lopen, spreken, denken
Constitutiebeelden
Waarnemen
Communicatie met ouders
Ritme en structuur : Rituelen, gewoontes en jaarfeesten.

Data : 7 december 2018, 18 januari, 8 februari, 15 maart,12 april, 10 mei 2019

Kosten : 225,- excl. BTW