Een nieuwe lente……een nieuwe basiscursus start op 21 maart a.s.

Basiscursus antroposofische pedagogiek

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de antroposofie in de pedagogiek.
• Ben je medewerker in de reguliere kinderopvang en ben je geïnteresseerd in de antroposofische aanpak?
• Ben je een gastmoeder die zich aangetrokken voelt door de
antroposofische manier van werken en meer wil weten over de achtergronden?
• Of ben je ouder van jonge kinderen en wil je je verdiepen in hoe de antroposofie een inspiratiebron kan zijn voor je ouderschap?
In deze cursus komen in 7 bijeenkomsten op woensdagavond de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Het antroposofisch mensbeeld. 3-ledigheid
2. ontwikkelingsfasen van het kind, 4 ledigheid
3. levensprocessen,
4. zintuigontwikkeling,
5. ritme en structuur,
6. Warmte en slaap
7. jaarfeesten
De kosten voor 7 bijeenkomsten zijn € 200,- incl. BTW
De cursusdata zijn:
4 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september en 26 september 2018
Introductiebijeenkomst op 21 maart a.s. 19.30 uur
Aanmelden via : tessadirksen@drakepit.nl