Bericht van een vraagouder: Democratische School Utrecht

Democratisch onderwijs staat voor ont-moeten en ont-wikkelen.

De tijd vliegt om: ineens is je kind vier jaar oud. Jouw dochter of zoon mag naar school: eerst de basisschool, vervolgens de middelbare school en daarna mogelijk een beroepsopleiding, een hogeschool of een universiteit. Veel ouders en kinderen ervaren dit mogen als moeten: scholen zijn instituties die bepaald worden door structuren, eisen en geconditioneerd gedrag. Het lijkt nu eenmaal het meest effectief om de leerstof gestructureerd aan te bieden en te toetsen. Maar …

… het reguliere onderwijs belemmert kinderen die zich sneller willen ontwikkelen. Of anders willen ontwikkelen. Die geremd worden in hun genialiteit of creativiteit, omdat ze binnen het systeem van alles tegelijk moeten doen, waardoor ze niet kunnen focussen. Die spelend willen leren en lerend willen spelen. Die de behoefte hebben om daarin gezien te worden. Ook veel bevlogen leerkrachten haken hierop af: ze zien de mogelijkheden van de leerlingen en hoe dat door het systeem wordt tegengehouden.

Het blijkt dat kinderen met meer plezier, sneller en effectiever leren wanneer ze zelf de regie hebben. Motivatie die van binnenuit komt is de belangrijkste energiebron. Met die motivatie steken kinderen elkaar aan: het leidt tot kruisbestuiving in plaats van concurrentie. Op een democratische school is iedereen gelijkwaardig en bepalen leerlingen en leerkrachten gezamenlijk wat er gebeurt. Zo leren kinderen zichzelf kennen, hun levenspad wordt belangrijker dan hun leerlijn. Op zo’n school had je vroeger zelf wel willen zitten.

Het goede nieuws: zo’n school bestaat. Er zijn al 14 democratische scholen in Nederland; binnen Utrecht is er de Democratische School Utrecht. Deze school staat open voor leerlingen die anders willen leren. Die willen ontdekken wie ze zijn, hun eigen keuzes willen maken en hun dromen willen naleven. Op een democratische school zitten leerlingen die willen ont-moeten en ont-wikkelen. Er moet immers al zoveel en het leven is al ingewikkeld genoeg.

Ben je nieuwsgierig? Neem dan contact op met democratischeschoolutrecht@gmail.com of geef je op voor de open middag op 24 augustus van 13 tot 16u.
Kijk voor meer informatie op www.democratischeschoolutrecht.nl

Tot ziens op de democratische school!
René van Pelt (bestuurslid)