Cursus “Pedagogie voor het jonge kind”

In september begint weer een nieuwe cursus “Pedagogie voor het jonge kind”. Deze tweejarige praktijkgerichte applicatie cursus (23 vrijdagmiddagen) is voor peuter- en kleuterleid(st)ers, leid(st)ers in de kinderopvang en BSO, hulpverleners en (gast)ouders en richt zich op de pedagogie voor kinderen van 0 tot 7 jaar:

 

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden. Wat heeft het kind tot zeven jaar nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien? Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

  • Inzicht in opvoeding en verzorging
  • Pedagogische kennis in de specifieke ontwikkelingsprocessen
  • Zelfkennis en zelfreflectie van de opvoeder
  • Vaardigheden in het omgaan met kinderen
  • Kunstzinnige activiteiten, muziek en (gebaren)spel
  • Begeleiding in groepsprocessen.

 

Naast de cursus “Pedagogie voor het jonge kind” is er ook nog een BSO cursus over kinderen van 4 tot 12 jaar voor leid(st)ers in buitenschoolse opvang en (gast)ouders e.a. (7 zaterdagen verspreid in het jaar)

  • Ontmoeting voor leid(st)ers in de BSO en gastouders
  • De ontwikkeling van het kind van 4 tot 12 jaar
  • Vaardigheden in het omgaan met kinderen
  • Creatieve mogelijkheden met verschillende materialen

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. A. ten Hoopen:

Telefoon: 0545-291038

Mail: annette58@hetnet.nl

www.pedagogievoorhetjongekind.nl