Drakepit blijft toch lid van de Branchevereniging Kinderopvang

Drakepit stond op het punt om de lidmaatschap van de Branchevereniging Kinderopvang op te zeggen en over te stappen naar de VGOB, een vereniging die zich specifiek richt op de belangen van de gastouderopvang. Reden om op te zeggen was, dat we vonden, dat de Branchevereniging Kinderopvang de belangen van de gastouderbranche – die soms toch op wat gespannen voet kunnen staan met de belangen van de grote kinderopvangorganisaties – vaak niet nadrukkelijk genoeg onder de aandacht heeft gebracht. Juist op dit punt heeft de Branchevereniging in het afgelopen half jaar meer initiatief getoond. Er zijn een aantal werkgroepen in het leven geroepen om het imago van de gastouderopvang in de media maar ook in de politiek te verbeteren en om samen met  gastouderbureaus en de gastouders te kijken naar een betere kwaliteitscontrole, professionalisering en permanente scholing van de gastouders. Een initiatief dat we van harte toejuichen en waar we graag bij betrokken willen zijn. Vandaar dat Tessa meewerkt in één van de werkgroepen en wij lid blijven van de Branchevereniging Kinderopvang.

Ga naar acualiteiten-overzicht >