Verslag Drakepit netwerkdag 20 september 2014

Nadat we een aantal netwerkdagen hebben gewerkt aan thema’s  die te maken hadden met de ontwikkeling van het jonge kind, vonden we het aan de tijd om met een tweede belangrijk aspect van ons vak – namelijk de communicatie met de ouders – aan de slag te gaan.

Als je met elkaar een liefdevolle kring wil vormen rond de kinderen, die je opvangt, dan gaat het erom dat je het belang van goede communicatie met de ouders zonder ruis op de lijn erkent. We begeven ons daarmee op het vlak van de sociale kunst en die stijgt uit boven alle pedagogische motieven, maar is desalniettemin een uitermate belangrijk gebied van onze professionaliteit.

Vera Klein, biografisch coach en trainer, gaf ons een inleiding in dynamische oordeelsvorming. Uitgangspunt hierbij is dat het doel van de communicatie is dat je samen verder komt. Om je in de richting van de ander te kunnen bewegen is er kennis van en sympathie en begrip voor het achterland van de ander nodig. Alleen dan ontstaat er een situatie die voor alle betrokkenen veilig is.
In de gastouder opvang, waar je door de kleinschaligheid en huiselijke sfeer elkaar heel dicht nadert, is het de taak van de professional om ruimte te scheppen voor deze dynamische oordeelsvorming.
Op de dag hebben we flink geoefend, bijvoorbeeld door aan de hand van markante stellingen te ervaren wat er innerlijk gebeurt als iemand een uitgesproken stelling poneert die haaks staat op wat je zelf vindt.
De dag was bijzonder interessant en we zijn dan ook heel blij dat Vera met ons ook op de volgende netwerkdag in februari verder zal werken aan dit onderwerp.

Ga naar acualiteiten-overzicht >