6 februari Drakepit netwerkdag

Op de netwerkdagen komen Drakepit gastouders uit het hele land bij elkaar. Naast de collegiale uitwisseling staat op een netwerkdag altijd een inhoudelijk thema centraal. Doel van deze bijeenkomsten is dat gastouders elkaar leren kennen en samen rond het gekozen thema werken, uitwisselen en ontwikkelen. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen om 15.30 uur.

Het onderwerp van de netwerkdag op 6 februari is “De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen”. Daarmee borduren we voort op de dag die we in september hebben gehad, namelijk over hoe het etherlichaam van belang is voor ons werk. We gaan aan de slag met de werking van het etherlichaam en hoe zich dat uitdrukt in het dagverloop van de opvang en doen dat onder de bezielende leiding van Cornelis Boogaard.

Cornelis heeft veel studie gewijd aan dit  onderwerp en heeft hierover diverse boeken en artikelen gepubliceerd. Via verschillende werkvormen zal hij ons de haast ongrijpbare werking van de etherkrachten zichtbaar maken.

Ben je niet aangesloten bij Drakepit, maar heb je interesse om mee te doen bij de netwerkdag stuur een mail naar info@drakepit.nl.

Ga naar acualiteiten-overzicht >