Verslag Drakepit themadag 22 november 2014

Wortel uit de aardegrond, maak me dapper en gezond.

Blad en stengel, lucht en licht, geef mijn adem evenwicht.

Wat me in de vruchten voedt, dank ik aan de zonnegloed.

Met deze spreuk opende Tessa de themadag en legde uit waarom we het thema voeding hebben gekozen voor deze dag. Het belang van gezonde voeding wordt door vele ouders gezien en er is ook een groot verlangen om als gezin de maaltijd met elkaar als fijn en verbindend moment te beleven. Door de hectiek van alle dag en het vaak niet lusten van juist de gezonde dingen ontstaat er echter in veel gezinnen spanningen rondom het eten. Dit leek ons de moeite waard om met dit thema aan de slag te gaan.

Na deze korte introductie splitste de groep op in twee groepen. Er waren in de ochtend twee workshops te volgen.

De eerste werd gegeven door Maria van Oosterhout, antroposofisch voedingsdeskundige. Zij ging in haar inleiding in op de betekenis en kwaliteit van diverse soorten voeding en hoe ze inwerken op het lichaam. Haar uitgangspunt was hierbij de 3 gelede mens.

Zo legde ze uit dat wortelgewassen, die in de koelte van aarde groeien en een gestructureerde kwaliteit hebben, vormend werken op het stofwisselings-/ledematensysteem. Logischerwijze volgt hieruit dat het bloem/vruchtgedeelte de warmte van de zon kan brengen als het hoofd (het denken) te star en koel is.

Vervolgens kwamen er vanuit het publiek diverse vragen die betrekking hadden op hoe om te gaan met voeding en gaf Maria diverse voorbeelden vanuit haar eigen praktijk. Voor meer informatie over haar werk kijk je op www.aurum-puur-eten.nl

Het uur vloog om en het was al gauw tijd om te wisselen met de andere groep die in de tussentijd de workshop “Met smaak aan tafel, genieten van het eten en van elkaar. Pedagogische handreikingen voor een harmonische maaltijd” van Karin Henschien hadden gevolgd.

Karin liet in haar workshop zien wat het vraagt om de maaltijd tot een gezellig en harmonisch geheel te laten zijn. Ze beschreef een heel herkenbare stressvolle situatie met tijdsdruk, ruzie en chaos. Daarna liet ze heel praktisch ervaren hoe aandacht, rust en goede voorbereiding veel betere voorwaarden scheppen voor een rustige maaltijd.

Na deze twee workshops was het voor ons ook tijd om te genieten van een heerlijke lunch die Juliette samen met Sarah had bereid. Ondertussen was er natuurlijk veel gelegenheid tot gesprek, maar ook om even bij de tafel van Hennie de Gans lang te lopen. Inmiddels een trouwe gast die iedereen steeds weer inspireert met haar mooie boeken en CD’s. (www.henniedegans.nl)

Na de pauze kwamen de andere workshops aan bod.

Miriam van Kreij gaf de workshop “Rust aan tafel”. Haar stelling is dat het uitmaakt wie waar aan tafel zit, in het gezin, maar ook bij de gastouder. In de workshop konden de deelnemers direct ervaren welke volgorde de meeste rust geeft en kregen ze praktische tips voor meer rust en gezelligheid aan tafel! Miriam werkt vanuit de familie opstellingen van Hellinger en is ervan overtuigd dat er in iedere gezin een natuurlijke orde is waarin elk lid een vast plek heeft. Ze maakte via de tafelsituatie duidelijk dat deze orde, mits gehandhaafd, voor het gezin rust en ontspanning brengt. Voor meer info www.mirremaan.nl

De laatste workshop van deze dag was die van Dörte en Tessa over spirituele voeding. Insteek hierbij was dat de kinderen de verbinding met het spirituele nog heel vers in het geheugen hebben en dat het wat hen betreft vooral nodig is om dat vermogen hiermee contact te hebben te behoeden. Dat lukt het best als wij volwassenen ons ook meer op het spirituele afstemmen. Om tot die afstemming te komen werden in de workshop een aantal handvatten geboden.

Na deze volle workshop rondes sloten we met elkaar de dag af in de grote zaal. We vonden het een mooie dag en waren blij met de aanwezigheid van zo veel enthousiaste deelnemers.

Ga naar acualiteiten-overzicht >