Dringend nieuwe OC-leden gezocht!

Door het vertrek van Goos Boelhouwer is er een vacature ontstaan in de oudercommissie van Drakepit en zijn we dringend op zoek naar nieuwe OC-leden!

Op 12 februari hebben we afscheid genomen van Goos Boelhouwer. Goos was sinds 2012 OC-lid en heeft veel pionierswerk gedaan. Omdat nu ook zijn jongste zoon naar school gaat en familie Boelhouwer na 6 jaar (!) afscheid heeft genomen van gastouder Gerdien Kamperman, eindigt helaas ook Goos lidmaatschap in de oudercommissie van Drakepit. Goos, hartelijk bedankt voor al je inzet en betrokkenheid!

Volgens reglement dient de oudercommissie uit minimaal 3 leden te bestaan, vandaar dat de oudercommissie nu dringend op zoek is naar nieuwe leden!

Wie heeft interesse om de belangen van de Drakepit vraagouders in de oudercommissie te vertegenwoordigen en het bestuur van Drakepit te adviseren ten aanzien van kwaliteit en andere aspecten?

De oudercommissie vergadert 3 keer per jaar in Utrecht, de tijdsinvestering is dus beperkt. U krijgt inzicht over het reilen en zeilen van Drakepit en u bent gesprekspartner van het bestuur bij beleidsvragen rondom de pedagogische kwaliteit, voeding, openingstijden, spel-en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenbbehandeling en prijswijzigingen. Voor meer informatie over het werk van de oudercommissie zie hier .

Wanneer u als vraagouder de oudercommissie wilt komen versterken, bent u van harte welkom en kunt u hierover contact opnemen met de voorzitter van de oudercommissie, Mechel Oortgijs, via volgend mailsadres: oudercommissie@drakepit.nl .