Gastouderopvang De Moestuin

Het zorgen voor een kind, het voorleven, het zien opgroeien en leren, ik vind het een van de mooiste dingen van het leven. Ik mag dit dagelijks meemaken bij mijn eigen kind maar ik heb voldoende liefde om ook voor een paar gastkindjes te zorgen.
Ik vind het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk vrijheid te geven om zichzelf te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Ik vind het belangrijk dat de kinderen in alles worden ondersteund tot het zelf uitvoeren van de taak (bijvoorbeeld de jas aantrekken, eten maken, haren kammen etc.).
Het overgrote deel van de dag is gevuld met vrij spel, waarin de kinderen van alles leren. Ik bied daarbij ondersteuning waar nodig en bied interessant spelmateriaal.
Een deel van de dag zullen we bezig zijn met taakjes, zoals het opvouwen van de was, het vegen van de vloer, onkruid wieden in de moestuin en lekkers plukken, het opruimen van speelgoed, het bereiden van de lunch en tussendoortjes etc.
We spelen elke dag buiten, de ene keer in de Moestuin, de andere keer op de kinderboerderij of in een speeltuin.
Ik ben in het bezit van een diploma baby- en kinder EHBO en heb een cursus baby- en kindergebaren en begrijpen van kindertekeningen gevolgd. Ook heb ik het diploma Helpende zorg en welzijn met specialisatie Gastouder behaald.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kindjes (van 0-4 jaar) welkom van 7.30-17.30 uur.
Kom je ook spelen?