Goed nieuws: Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag!

Nadat de politiek in de laatste jaren erg zuinig is geweest ten opzichte van de kinderopvangtoeslag, wil men in Den Haag nu de werkende ouders weer meer tegemoet komen in de kosten voor kinderopvang.

In 2016 wordt de kinderopvangtoeslag met 290 miljoen euro verhoogd. Daardoor zullen jullie per januari 2016 al honderden euro’s per jaar besparen. De besparing zit ‘m voor jullie in twee componenten:

Verhoging maximum uurtarief:
Het maximum uurtarief voor gastouderopvang wordt verhoogd van 5,48 Euro naar 5,52 Euro. Het maximum uurtarief is het bedrag dat maximaal in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Verhoging toeslagpercentages:
Daarnaast wordt per 1 januari 2016 ook de toeslagpercentage voor alle ouders voor zowel het eerste kind als voor het tweede en volgende kinderen verhoogd met 5,8 %. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor tweede en volgende kinderen.
Voor ouders met een verzamelinkomen van anderhalf keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met 56 euro per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met 108 euro per maand. Wilt u weten wat de verhoging van de toeslagpercentages voor u concreet betekent kijk dan in de kinderopvangtabel 2016.

Het kabinet maakte bovendien bekend vanaf 2017 nog eens 100 miljoen extra uit te willen geven aan kinderopvangtoeslag. Deze extra verhoging in 2017 maakt onderdeel uit van het Belastingplan waarmee de Tweede Kamer waarmee dinsdag instemde. Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper en creëert naar verwachting ruim 10.000 banen.

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >