Gunnen we ze nog ‘vrij spel’?

In de laatste uitgave van “Rondom het kind” staat een artikel van Tessa en Dörte over Vrij Spel. We wilden een lans breken voor het belang van vrije ruimte in de ontwikkeling van kind-zijn naar menswording. Kinderen hebben nauwelijks meer gelegenheid om vrij te spelen, van kleins af aan worden ze vermaakt, gestimuleerd, gemonitord, ondersteunt in hun ontwikkeling en opgeleid. Ouders en professionals willen kinderen een optimale start geven en elke ontwikkelkans benutten. Maar gras groeit ook niet harder als je eraan trekt, in tegendeel: soms maakt je het daardoor zelfs kapot.  Een pleidooi voor vertrouwen in de eigen wil tot ontwikkeling van een kind en het scheppen van goede voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. Klik hier voor de hele artikel Gunnen we ze nog ‘vrij spel’?