Intervisie I dagopvang

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek. Onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider discussiëren gastouders in kleine groepen een halve dag over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen.
Op dit moment zijn er vier intervisiegroepen voor gastouders die dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 aanbieden en één intervisiegroep voor gastouders die naschoolse opvang aanbieden.
Vrijdag 1 december 2017 vindt er de volgende bijeenkomst plaats van intervisiegroep I (dagopvang).

Voor meer informatie kijk hier
Interesse om mee te doen? Stuur een mail aan tessadirksen@drakepit.nl