Intuïtieve Pedagogiek

Van 22 tot 24 april vindt er in Maastricht het volgende scholingsweekeind van “Intuïtieve Pedagogiek” plaats. Intuïtie betekent in het dagelijks taalgebruik vaak iets onbestemds, een inval, die toch ergens de juiste snaar treft. In de intuïtieve pedagogiek wil intuïtie iets concreet leerbaars zijn dat met oplettendheid en tegenwoordigheid van geest te maken heeft. De scholing van intuïtieve pedagogiek is een oefenen in wakkerheid ten opzichte van het denken en de zintuigprikkels. Geoefend wordt met bewegingsspelen, muziekimprovisatie, beeldend kunst en door gesprek.”Intuïtieve Pedagogiek” is als tweejarige scholing geconcipieerd, maar het is ook mogelijk om ook “losse” weekeinden te volgen. Kijk hier
voor meer informatie of neem contact op met Margo Walbrun (tel.: 0725094139, mail: margowalbrun@kpnplanet.nl)