Jaarlijkse inspectie Drakepit positief verlopen

In november was de GGD voor de jaarlijkse inspectie bij Drakepit. Omdat er in de voorgaande jaren geen tekortkomingen waren geconstateerd werd er in november alleen een verkorte inspectie uitgevoerd en zijn er maar een beperkt aantal voorwaarden getoetst. Wij zijn blij om ook na deze inspectie weer te kunnen melden dat alle getoetste items voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen. Het volledige inspectierapport lees je hier.

Ga naar acualiteiten-overzicht >