Kinderopvangtoeslag 2015

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag en de inkomensgrenzen in de tabel voor de kinderopvangtoeslag worden volgend jaar met gemiddeld circa 2% verhoogd. De nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor gastouderopvang wordt € 5,48. Voor dagopvang is de maximum uurtarief dan € 6,84 en voor de buitenschoolse opvang € 6,38.

Voor 2014 werden de uurprijzen ook geïndexeerd. In 2013 was dit niet het geval. Dit was een bezuinigingsmaatregel. De indexatie van de uurprijzen voor 2015 kost € 45 miljoen.

Daarnaast maken werkloze ouders vanaf 1 januari 2015 langer aanspraak op kinderopvangtoeslag, namelijk 6 maanden (in plaats van 3 maanden). De maatregel moet het makkelijker maken voor mensen met kinderen om snel weer aan de slag te komen. De langere aanspraak is aangekondigd op Prinsjesdag en geldt voor twee jaar, namelijk 2015 en 2016.

Ga naar acualiteiten-overzicht >