Kohnstamm-studie: Gastouders in beeld

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Kohnstamm instituut een inventarisatiestudie gehouden onder gastouders in Nederland. Bij de start van dit onderzoek was er nog veel onbekend over ‘de gastouders in Nederland’. Dankzij de medewerking van 1550 gastouders die de tijd namen voor het invullen van een –behoorlijk omvangrijke- vragenlijst, ligt er nu een rapport waarin een veel duidelijker beeld geschetst kan worden  van de Nederlandse gastouderopvang.

Veel gastouderbureaus hebben hun gastouders opgeroepen om mee te doen, en waar nodig hen ook voorzien van achtergrondinformatie over het onderzoek. Ook gastouders van Drakepit hebben mee gewerkt aan deze studie.

Volgende achtergrondkenmerken van gastouders zijn onderzocht: opleidingsniveau van de gast­ouder, het aantal verschillende kinderen dat wordt opgevangen, de eventuele familierelatie tussen gastouders en kinderen, deelname aan scholing en coaching, verbinding met een pedagogisch netwerk van gastouders, of het type en de intensiteit van de relatie met het gastouderbureau.

Interesse in het rapport van de studie? Klik dan op Gastouders in beeld

De inventarisatiestudie was onderdeel van een groter project waarin ook een wetenschappelijk meetinstrument is ontwikkeld en gevalideerd voor het bepalen van de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang. Het meetinstrument voor de gastouderopvang sluit aan bij het al beschikbare instrumentarium voor andere vormen van de kinderopvang, zoals dat is ontwikkeld door het NCKO (KDV: 0-4 jaar) en het Kohnstamm Instituut (BSO: 4-12 jaar). Het doel is om de pedagogische kwaliteit van het gehele kinderopvangveld op een vergelijkbare manier te kunnen meten.

Meer weten over dit meetinstrument? Klik dan op Ontwikkeling Meetinstrument Pedagogische Kwaliteit Gastouderopvang

 

 

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >