Maximum uurprijzen in 2016 met 0,7 % verhoogd

De maximum uurprijzen worden begin 2016 naar verwachting met 0,7 procent verhoogd. De maximum uurprijs voor gastouderopvang wordt dan € 5,52 (2015: € 5,48), voor dagopvang wordt € 6,89 (2015: € 6,84) en voor bso € 6,42 (2015: € 6,38). Dit heeft het kabinet medio juni bekend gemaakt met de publicatie van het Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2016. Het is een concept besluit dat bij de Tweede Kamer voor advies heeft voorgelegd. Daarna legt het kabinet het besluit nog voor aan de Raad van State voor advies, waarna het kabinet uiterlijk medio oktober een definitief besluit nemen. Dit is volgens de wettelijk voorgeschreven procedure.

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >