Meer opvang afgenomen dan aangevraagd? Belastingdienst betaalt niet automatisch na!

De Brancheorganisatie Kinderopvang meldt dat als uit de gegevens van de jaarlijkse gegevensaanlevering van de kinderopvangorganisatie/gastouderbureau aan de Belastingdienst blijkt dat de ouder meer kinderopvang heeft afgenomen dan aangevraagd, dit niet automatisch leidt tot een nabetaling van kinderopvangtoeslag.
Dit betekent dat wanneer een ouder 105 uren heeft afgenomen en ook recht heeft op kinderopvangtoeslag voor deze uren, maar voor 95 uren kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, de ouder haar aanvraag zelf moet aanpassen. Volgens de Belastingdienst heeft dit te maken met de gewerkte urennorm (140% van de gewerkte uren KDV en 70% van de gewerkte uren voor BSO). De Belastingdienst gaat hierbij vanuit dat de ouder zelf in zijn of haar aanvraag voor kinderopvangtoeslag hiermee rekening houdt.
Advies aan ouders is om zo snel mogelijk de aanvraag (eventueel met terugwerkende kracht waar mogelijk) voor kinderopvangtoeslag aan te passen, als uren anders zijn dan aangevraagd.

Ga naar acualiteiten-overzicht >