Verslag Netwerkdag 7 februari 2015

Communicatie met ouders – Verkenningen in de Dynamische Oordeelsvorming met Vera Klein.

Op de vroege zaterdagmorgen komen van heinde en verre de Drakepit gastouders naar Utrecht. Het winterse weer en de situatie op de weg en het spoor zorgen ervoor dat de reis voor velen niet altijd soepel verloopt en een enkeling gaat zelfs liever niet op weg. Toch zitten we met een grote groep mensen in de zaal van de Vrije School in Utrecht.
Deze dag zal wederom in het teken staan van communicatie met ouders. Een thema dat veel gastouders aanspreekt omdat het de basis vormt van wat je als gastouder voor ouders en kinderen kunt betekenen.
Als je een goede opvang aan kinderen wil bieden, dan gaat het er natuurlijk om dat je voldoende pedagogische vaardigheden in huis hebt. Wat echter nog boven die pedagogiek uitstijgt is het vermogen tot sociale kunst. Ben je als gastouder in staat om vanuit je professionaliteit een goede communicatie met de ouders te verzorgen zodat er geen ruis op de lijn ontstaat en de kring tussen gastouder, ouder en kind helemaal rond is?
Ook deze dag zal geleid worden door Vera Klein, biografisch coach en trainer. De vorige netwerkdag heeft ze al een start gemaakt met het model van de dynamische oordeelsvorming en deze dag zullen we daar verder mee werken.

Margie heeft voor deze dag een mooie canon uitgekozen die we met elkaar zingen, de kilheid van buiten zijn we dan al gauw vergeten.
Vervolgens opent Tessa de dag door even stil te staan bij de tijd van het jaar. De stille winter waarin er ogenschijnlijk niets gebeurt, maar waar ondergronds hard gewerkt wordt. Het feest van Maria Lichtmis, dat net gevierd is, is eigenlijk het moment waarop de eerste voorzichtige gebaren naar buiten weer gemaakt gaan worden. En juist in deze tijd kiezen we ervoor om met communicatie aan de slag te gaan. Het is mooi dat de meditatie voor deze maand dan juist het thema ”zwijgzaamheid” kent.

Februari
________________________________________
21 januari tot 21 februari
Wie in het lotsvertrouwen de onvergankelijkheid van het eigen ware wezen heeft ervaren, wordt zwijgzaam.
De ware zwijgzaamheid is de bijbelse metanoia, de ommekeer van de gezindheid, ook wel berouw genoemd. Want het tegenovergestelde van zwijgzaamheid is de overgave aan de zintuigen. De onsterfelijke moedkracht, die het middelpunt van ons wezen is, verliest in de overgave aan de zin-tuigen, in de mededeling naar buiten, het bewustzijn van zichzelf. Door de ommekeer daarentegen wordt zij zichzelf gewaar. Zwijgen is derhalve kracht verzamelen. Het is de omhulling van het geestelijke in ons, dat in de beelden van de zintuiglijke wereld en de taal ervan niet mededeelbaar is en voor het naar buiten gekeerde oor niet beluisterbaar.
Zwijgzaamheid is de bescherming die het geestelijke als onaantastbaar geheim van de ziel behoedt. De zwijgzaamheid is waardig om drager van dit geheim te zijn. Zij beschaamt het ver-trouwen dat de geestelijke wereld en de mensen haar schenken niet, daar zij het in het zielengebied, dat door de ommekeer (van ons verlangend wezen) wordt behoed, opneemt. Zwijgzaamheid is de kracht waardoor de ziel vat op zichzelf krijgt en zich niet als behorend tot de zintuiglijke maar tot de geestelijke wereld beleeft.
Zo wordt zwijgzaamheid meditatieve kracht.
Een meditatie van zwijgzaamheid is: Ik ben een gedachte die door de hiërarchieën van de kosmos wordt gedacht.

Na deze opmaat gaan we daadwerkelijk aan de slag. Vera heeft het programma van de dag samengesteld rond het motto: “Wat kun je ontwikkelen in een situatie?” en opent met deze spreuk:
Eerst denk je dat andere mensen moeten veranderen;
Dan denk je dat jij andere mensen moet veranderen;
Daarna besef je dat je vooral zelf moet veranderen;
Tenslotte ontdek je dat de enig nodige verandering is:
Ophouden het van veranderingen te verwachten,
Dan is er de energie om je ZELF te ontdekken
Het licht op jezelf te zetten.

Vera geeft een korte samenvatting van wat we in september hebben gedaan …
• Onderzoek van Primaire reactie met een Markante Mening. Markante Mening leidt tot primaire reactie.
• Volgen van je primaire reactie leidt tot: tegen elkaar ingaan- discussie- polarisatie- ruzie/ of afhaken- afsluiten- uit contact gaan
• Je primaire reactie parkeren, en een open vraag stellen maakt mogelijk: op elkaar ingaan- gesprek- dialoog- communicatie
• Communicatie vraagt interesse in de ander, en in je eigen standpunten.

… en maakt ons vervolgens bekend met het thema van deze keer: Introvisie
Gedane zaken nemen geen keer, maar zijn een goede leer voor de volgende keer.
Idealiter is er goede communicatie tussen betrokkenen. Indien je een negatieve ervaring hebt, kun je met een introvisie onderzoeken wat er gebeurd is, en wat je eraan kunt doen of van kunt leren. Introvisie is een gestructureerde manier van onderzoek en reflectie met als doel om met een ander open en oprecht te kunnen communiceren.
Na de inleiding van Vera gaat iedereen met een eigen vraagstuk volgens de introvisie methode aan de slag en gaan we vervolgens in tweetallen hierover uitwisselen.
Zoals gebruikelijk lunchen we heel uitgebreid met elkaar, en in de pauze wordt veel over het werk uitgewisseld en vinden nieuwe collega’s elkaar.
Na de lunch staat het onderwerp “Afspreken en Aanspreken” op het programma. Na een korte inleiding van Vera gaan we weer met verschillende oefeningen praktisch aan de slag.
Na de intensieve dag nemen we met elkaar afscheid van Juliette die Drakepit nu echt gaat verlaten. Er zijn heerlijke zelf gebakken taarten en feestelijke cadeaus met mooie woorden.

Ga naar acualiteiten-overzicht >