Nieuw bij Drakepit: Verdieping en inspiratie voor professionals

Applicatiecursus “Antroposofische pedagogiek voor professionals”
Na het succes van onze basiscursus antroposofische pedagogiek zullen we eind mei 2016 starten met een iets uitgebreidere cursus voor professionals, medewerkers in de (reguliere) kinderopvang, die graag bijgeschoold en geïnspireerd willen worden op het gebied van de antroposofie.
Deze cursus zal 6 scholingsdagen (op vrijdag tussen 10 en 15 uur) omvatten (met ruimte voor vervolg en verdieping) en onder meer de volgende onderwerpen behandelen:
Drie en vier geleding
Verzorging van de levensprocessen
Zintuigontwikkeling en materiaal gebruik
Lopen, spreken, denken
Constitutie beelden
Waarnemen
Communicatie met ouders
Ritme en structuur : Rituelen, gewoontes en jaarfeesten

De data van de cursus :
27 mei, 1 juli, 23 sep, 21 okt, 25 nov. 2016 en 20 januari 2017

Kosten : 275 excl BTW

Aanmelden graag voor 1 april 2016 bij info@drakepit.nl

Ga naar acualiteiten-overzicht >