Nieuw leven voor Stichting Drakepit (wegens Corona uitgesteld, nieuwe datum volgt!)

Op 20 juni a.s. zullen we van 14.30 -17.00 uur een bijeenkomst organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van Stichting Drakepit.
De stichting is op gericht in 2010 en heeft de eerste 10 jaar bijna alleen besteed aan het vormgeven van de koepel voor gastouders en kleinschalige kinderopvanglocaties en met de vormgeving van de daarbij behorende scholing. Later ontstonden ook de cursussen voor ouders en professionals in de kinderopvang.
Sinds 1 april 2019 zijn alle commerciële activiteiten echter uit de stichting gehaald om meer ruimte te geven aan het ideële karakter waarvoor de Stichting eigenlijk is opgericht.

Na een pauze van bijna een jaar, willen we nu de Stichting weer nieuw leven inblazen en daarvoor zoeken we ook nieuwe menskracht.

We hebben voor ogen dat de stichting een schaal kan zijn voor activiteiten gericht op het welzijn van het jonge kind, die de vorming van een cultuur van het hart in de maatschappij ondersteunen, die het principe opvoeding is kunst, kunst is opvoeding hanteren en die methodiek wil ontwikkelen voor een werkelijke Vrije kinderopvang.

We zouden voor deze activiteiten graag een mooi gebouw willen vinden.

De Antroposofie is hierbij steeds een belangrijke inspiratie bron en geeft richting en kleur aan denken, voelen en handelen.

Mocht u interesse hebben deze bijeenkomst bij te wonen, neem dan contact op met :

tessadirksen@drakepit.nl

U krijgt dan de locatie en het programma van de bijeenkomst toegestuurd

Ga naar acualiteiten-overzicht >