Stichting Drakepit, een stichting ter bevordering van het ontstijgen van het eigenbelang

De stichting ( ter bevordering van het ontstijgen van het eigenbelang) is op gericht in 2010 en heeft de eerste 10 jaar bijna alleen besteed aan het vormgeven van de koepel voor gastouders en kleinschalige kinderopvanglocaties en met de vormgeving van de daarbij behorende scholing. Later ontstonden ook de cursussen voor ouders en professionals in de kinderopvang.
Sinds 1 april 2019 zijn alle commerciële activiteiten echter uit de stichting gehaald om meer ruimte te geven aan het ideële karakter waarvoor de Stichting eigenlijk is opgericht.

Er is geen moment waarop het er zo op aankomt of we vanuit onze werkelijke volwassenheid handelen als wanneer we de zorg voor een ander (kwetsbaar) mens op ons nemen.
Er is echter ook geen groter verlangen om het beste uit jezelf te halen als wanneer een klein kind aan je zorg is toevertrouwd.
Dat we dan geconfronteerd worden met kanten die we liever verborgen willen houden, is alleen maar menselijk, maar geeft ook heel veel kans op ontwikkeling, als we bereid zijn de confrontatie met onszelf aan te gaan. Dit gebied, waarop we de Michaël’s moed hard nodig hebben, is het werkgebied van onze stichting
We realiseren ons maar al te goed dat dat werk een innerlijke aangelegenheid is,  maar we zijn er ook van overtuigd dat we elkaar hiervoor ook heel hard nodig hebben.
Als het ons lukt om te groeien naar het ontstijgen van het eigenbelang, creëren we een dimensie waar ruimte is voor de vorming van een cultuur van het hart. Kunst, filosofie, recht en humor zijn hierbij onze vrienden…
En pas dan kunnen we onze kinderen bij de hand nemen op weg naar een cultuur waar er ruimte is voor de ander, waar we schoonheid kunnen blijven zien en waar ons hart kan blijven spreken.

We hebben voor ogen dat de stichting een schaal kan zijn voor activiteiten

  • die gericht zijn op het creëren van de derde dimensie, de ruimte waar het eigenbelang wordt ontstegen
  • die ondersteunend zijn voor  het welzijn van het jonge kind,
  • die de vorming van een cultuur van het hart in de maatschappij ondersteunen
  • die de ziel voeden en de gedachten prikkelen
  • die het principe opvoeding is kunst, kunst is opvoeding hanteren
  • die methodiek wil ontwikkelen voor een werkelijke Vrije kinderopvang

We zouden voor deze activiteiten graag een mooi gebouw willen vinden.

De Antroposofie is hierbij steeds een belangrijke inspiratie bron en geeft richting en kleur aan denken, voelen en handelen.

Op 22 november was er een online meeting over de voortgang van de stichting.

Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier

Ga naar acualiteiten-overzicht >