Nieuwe Basiscursus Antroposofie in 2017

In 2017 starten we opnieuw met een Basiscursus Antroposofie. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking van de antroposofie in de pedagogiek.

• Ben je ouder van jonge kinderen en wil je je verdiepen in hoe de antroposofie een inspiratiebron kan zijn voor je ouderschap?
• Ben je een gastmoeder die zich aangetrokken voelt door de antroposofische manier van werken en wil je meer weten over de achtergronden?
• Ben je medewerker in de reguliere kinderopvang en ben je geïnteresseerd in de antroposofische aanpak?
In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Het antroposofisch mensbeeld, ontwikkelingsfasen van het kind, levensprocessen, zintuigontwikkeling, ritme en structuur, objectief waarneming en jaarfeesten.

Meer informatie over de cursus vindt je hier: Info Basiscursus 2017 en Ervaringen van eerdere deelnemers.

Introductiebijeenkomst woensdag 15 februari
Op woensdag 15 februari, van 19.30 tot 22.00 uur, is er in Utrecht een introductiebijeenkomst waarvoor wij alle mensen die interesse hebben om mee te doen, van harte uit willen nodigen. Op deze avond maken we een begin en zullen we het programma verder toelichten. Ook is er de mogelijkheid om kennis te maken met de andere deelnemers en kunnen we kijken wat een goed tijdstip is voor de vervolgbijeenkomsten.
De deelname aan deze introductiebijeenkomst is gratis en geheel vrijblijvend. Aanmelden kun je je via : dortebest@drakepit.nl

Basiscursus Antroposofie: 6 bijeenkomsten, start in maart
De nieuwe Basiscursus Antroposofie zal in maart beginnen en omvat 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Onze voorkeur gaat uit naar doordeweekse avondbijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur maar hier kunnen we in onderling overleg ook nog even naar kijken. De bijeenkomsten zijn ongeveer eens in de 4 weken, met een iets langere pauze in de zomer.

Alle 6 bijeenkomsten samen kosten € 169,40 inclusief btw en zullen plaatsvinden in Utrecht.

Na deze zes bijeenkomsten kijken we of er bij de deelnemers een behoefte is voor nog een verdiepingsslag. Wanneer dit zo is kan de cursus nog worden uitgebreid met verdiepingsbijeenkomsten.

De cursus vindt plaats als zich er minimaal 10 deelnemers aanmelden.