Nieuwe hoedanigheid voor Stichting Drakepit

Sinds 1 april 2019 is Stichting Drakepit ‘verlost’ van haar commerciële activiteiten. Dat betekent dat er meer ruimte kan komen voor het ideële gedachten goed dat de basis geweest geweest voor de oprichting van de Stichting in 2009.

We zien het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Deze eigenheid vormt als het ware de basis van de hele menselijke biografie. Zo zijn kind-zijn en mens-worden steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Stichting Drakepit wil ruimtes te scheppen waarin deze ontwikkeling wordt ondersteund en waar opvoeders worden uitgenodigd in hun eigen opvoedkunstenaarschap te gaan staan.
De stichting en het in oprichting zijnde bestuur zal spoedig van zich laten horen over hoe we deze ruimtes zullen gaan creëren