Nieuwe Toezicht: Met minder regels meer kwaliteit

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil komen tot een nieuw kwaliteitskader voor kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.  Met het nieuwe toezicht wil minister Asscher bereiken dat er meer controle komt op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in plaats van alleen op de structurele randvoorwaarden. De huidige regelgeving is op onderdelen te gedetailleerd en ingewikkeld. Met ingang van 2017 wordt het simpeler, doeltreffender en is er meer ruimte voor maatwerk in de kinderopvang. Voor meer informatie kijk hier.

Drakepit is uiteraard blij met deze ontwikkeling. Minder afvinklijstjes en meer oog voor wat echt de (pedagogische) kwaliteit van opvang bepaald is helemaal in de lijn met waar we voor staan. Nu is het alleen nog even afwachten wat van deze doelstelling daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden met de invoering van het nieuwe toezicht in 2017.

Ga naar acualiteiten-overzicht >