Project waarnemen en documenteren

Op de laatste twee netwerkdagen hebben we met Albert de Vries en Loïs Eijgenraam veel inspiratie opgedaan over hoe je je eigen waarnemings- en oordeelsvermogen kunt scholen. We hebben bovendien handvatten gekregen hoe een bepaalde manier van kijken en / of vragen stellen je waarneming kan verrijken en / of verdiepen. We hebben over de filosofische en morele aspecten gediscussieerd die om de hoek komen kijken als je het hebt over waarnemen zoals: hoe kun je vertrouwen op je waarnemingen als je weet dat er geen objectieve waarnemingen zijn; wat is je eigen rol in de waarneming en hoe kun je je scholen als waarnemingsinstrument; hoe kun je waarnemingen formuleren die de ontwikkeling van een kind bevorderen in plaats van het vast te leggen etc. .

Al dit is – samen met de waardevolle waarnemingen die gastouders in het werk met de kinderen opdoen en de uitwisseling en reflectie daarop die in de intervisie plaats vindt –  input voor ons project ‘Observeren en documenteren’. Met dit project zijn we al een poosje aan de slag. We stellen ons hierbij tot doel om de waarnemingen die onze gastouders over hun gastkinderen doen te bundelen tot iets wat als waardevol geschenk meegenomen kan worden als een kind bij de gastouder stopt om bijvoorbeeld naar school te gaan. Een document wat recht doet aan de eigenheid van het kind en wat essentiële informatie bevat over hoe een kind zijn ontwikkelingstappen heeft genomen. Uiteraard zal iedere gastouder hiervoor haar/zijn eigen vorm in moeten vinden, maar wij willen hieromtrent ook graag iets gezamenlijks ontwikkelen, wat voor de gastouder als format kan dienen.

Ga naar acualiteiten-overzicht >