Ruimte maken voor vrijeschoolonderwijs

In een veranderende samenleving is ontwikkeling en vernieuwing van het Vrije School onderwijs belangrijk, maar wel vanuit eigen visie en met het kind centraal.

Daarom organiseert VrijOnderwijs.nl op zaterdag 30 mei een onderwijsdag voor ouders en leraren. In het programma gesprekken over:

Het waartoe van het vrijeschoolonderwijs in de 21ste eeuw; met Gert Biesta (hoogleraar en auteur van o.m. ‘Goed onderwijs’ en ‘The beautifull risk of education’) en Christof Wiechert (voormalig leraar, schoolleider en leider van de internationale pedagogische sectie).

Ruimte maken om vanuit eigen kracht te vernieuwen; met Aziza Mayo (Lector Waarden van vrijeschoolonderwijs en vrijeschoolouder),  Marcel Seelen (vrijeschoolleerkracht en drijvende kracht achter de nieuwe bovenbouw in Roermond) e.a.
Gespreksleider: Ignaz Anderson (directeur Iona Stichting en voormalig vrijeschoolleerkracht en schoolleider).

Vele verdiepingssessies;  over onderwijsvernieuwing binnen en buiten de vrijeschool, inhoudelijke ouderbetrokkenheid, over hoe zelf een school op te richten, verbinding houden met de bron, bewust omgaan met de inspectie, over hoe we blijven zorgen voor voldoende, goede vrijeschoolleerkrachten (nu alle scholen groeien), over een passende manier van toetsen, positie innemen in het krachtenveld van ons onderwijssysteem en over ruimte maken en behouden.
Met medewerking van vele mensen binnen en buiten de vrijeschool.

Kijk voor het actuele, hele programma op www.vrijonderwijs.nl
of like onze facebookpagina www.facebook.nl/vrijonderwijs, dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden als wij een nieuw bericht plaatsen.
Locatie: GGCA, Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam
Tijd: 10 – 16.30 uur
Entree: € 40 / € 20
Aanmelden online op www.vrijonderwijs.nl, via www.facebook.com/vrijonderwijs.nl of www.iona.nl.