Drakepit scholing 2020

De Drakepit scholing voor gastouders omvat intervisiebijeenkomsten en inspiratiedagen. Ze zijn in eerste instantie voor Drakepit gastouders, maar ook gastouders van andere gastouderbureaus zijn van harte welkom.

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten en netwerkdag) bedragen voor aangesloten gastouders 55 Euro (excl. Btw) per half jaar en voor geïnteresseerde gastouders van andere gastouderbureaus 75 Euro (excl. Btw) per half jaar.

Ben je niet aangesloten bij Drakepit, maar heb je interesse om mee te doen stuur een mail naar info@drakepit.nl. Dan ontvang je voortaan alle uitnodigingen voor onze scholingsactiviteiten.

Inspiratiedagen voor alle deelnemers aan de Drakepit scholing

De inspiratiedagen van 2020 staan gepland op:

25 januari : Aarde
18 april : Water
27 juni : Lucht
26 september: Vuur

Op de inspiratiedagen komen alle deelnemers van de scholing uit het hele land bij elkaar. Naast de collegiale uitwisseling staat op een inspiratiedag altijd een inhoudelijk thema centraal. Doel van deze bijeenkomsten is het vormen van de gemeenschap die Drakepit is en samen rond het gekozen thema werken, uitwisselen en ontwikkelen. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen om 15.30 uur.

Intervisie voor gastouders

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek. Onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider discussiëren gastouders  in kleine groepen over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen.

Vanwege de grote belangstelling zijn er inmiddels meerdere Drakepit intervisiegroepen, die regionaal functioneren. Zij bepalen hun eigen vergadertijden.

Voor startende gastouders is er een aparte intervisiegroep. Deze behoort bij het starterstraject, dat Drakepit aanbiedt aan alle startende ondernemers

Themadag voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst

Zoals ieder jaar organiseren we ook in 2019 een themadag voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst. Wij openen dan onze deuren voor iedereen die belangstelling heeft.

De Drakepit themadag vindt plaats op 23 november 2019 , begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigt om 15.30 uur. Het thema van de dag wordt later in het jaar bekend gemaakt.

De Drakepit themadag is gratis voor alle vraagouders en gastouders van Drakepit. Van externe deelnemers vragen we een bijdrage van 35 Euro voor deze dag.

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de themadag? Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .

Bijeenkomsten voor startende ondernemers

Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten voor startende gastouders.  De volgende is gepland op :

Vrijdag 7 februari 2020

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is verplicht. Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .