Drakepit scholing 2018

De Drakepit scholing voor gastouders omvat intervisiebijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten. Ze richten zich in eerste instantie aan Drakepit gastouders, maar ook gastouders van andere gastouderbureaus zijn van harte welkom.

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten en netwerkdag) bedragen voor aangesloten gastouders 50 Euro (excl. Btw) per half jaar en voor geïnteresseerde gastouders van andere gastouderbureaus 75 Euro (excl. Btw) per half jaar.

Ben je niet aangesloten bij Drakepit, maar heb je interesse om mee te doen stuur een mail naar info@drakepit.nl. Dan ontvang je voortaan alle uitnodigingen voor onze scholingsactiviteiten.

Voor data en nadere informatie zie hieronder.

Netwerkbijeenkomsten voor alle deelnemers aan de Drakepit scholing

De twee netwerkdagen in 2018 staan gepland op:
3 februari 2018
8 september 2018

Op de netwerkdagen komen alle deelnemers van de scholing uit het hele land bij elkaar. Naast de collegiale uitwisseling staat op een netwerkdag altijd een inhoudelijk thema centraal. Doel van deze bijeenkomsten is het vormen van de gemeenschap die Drakepit is en samen rond het gekozen thema werken, uitwisselen en ontwikkelen. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen om 15.30 uur.

Intervisie voor gastouders

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek. Onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider discussiëren gastouders vier keer per jaar in kleine groepen een halve dag over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen.

Vanwege de grote belangstelling zijn er inmiddels meerdere Drakepit intervisiegroepen.

Intervisiegroep I (dagopvang) op vrijdag
Data: 9 maart, 15 juni, 28 september, 30 november 2018
Intervisiegroep II (dagopvang) op zaterdag
Data: 17 maart, 23 juni, 6 oktober, 8 december 2018
Intervisiegroep III (dagopvang) op vrijdag
Data: 16 maart, 22 juni, 5 oktober, 7 december 2018
Intervisiegroep IV (dagopvang) op vrijdag
Data: 23 maart, 29 juni, 12 oktober, 14 december 2018
Intervisiegroep BSO op zaterdag
Data: 24 maart, 30 juni, 13 oktober, 15 december 2018

Alle bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigen om 13.00 uur.

Themadag voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst

Zoals ieder jaar organiseren we ook in 2016 een themadag voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst. Wij openen dan onze deuren voor iedereen die belangstelling heeft.

De Drakepit themadag vindt plaats op 10 november 2018 , begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en eindigt om 15.30 uur. Het thema van de dag wordt later in het jaar bekend gemaakt.

De Drakepit themadag is gratis voor alle vraagouders en gastouders van Drakepit. Van externe deelnemers vragen we een bijdrage van 25 Euro voor deze dag.

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de themadag? Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .

Bijeenkomsten voor startende ondernemers

Bovendien zijn er in 2018 ook nog twee bijeenkomsten voor startende gastouders:

Woensdag, 4 april en woensdag, 7 november 2018.

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de startersbijeenkomst? Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .