Drakepit scholing 2021

De Drakepit scholing voor gastouders omvat regionale intervisiebijeenkomsten, supervisie en inhoudelijke scholingsmodules. Ze zijn in eerste instantie voor Drakepit gastouders, maar andere professionals uit de kinderopvang  zijn ook van harte welkom.

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten, supervisie en scholingsmodules) bedragen voor aangesloten gastouders 55 Euro (excl. Btw) per half jaar en voor geïnteresseerde externe professionals 90 Euro (excl. Btw) per half jaar.
Als je je voor een half jaar inschrijft heb je in dat halve jaar vrije toegang tot alle bijeenkomsten van Drakepit

Ben je niet aangesloten bij Drakepit, maar heb je interesse om mee te doen stuur een mail naar info@drakepit.nl. Dan ontvang je voortaan alle uitnodigingen voor onze scholingsactiviteiten.

Nieuw Scholingsprogramma
Het nieuwe scholingsprogramma voor de eerste helft van 2021 (tot en met juni 2021) ziet er als volgt uit:

We werken met 3 verdiepingsstromen:
• Persoonlijke verdieping (wie ben ik als pedagoog en wat kom ik hierbij van mezelf in het werk met de kinderen tegen?)
• Theoretische kennis verdieping, de ontwikkeling van het kind.
• Praktische verdieping, het werk met de kinderen in de praktijk.
Per verdiepingsstroom bieden we 1 module per half jaar. Een module bestaat uit 3 bijeenkomsten per module.
Tijden : 10.00 -13.00 uur.
Locatie : nader te bepalen in Utrecht (we kijken naar mogelijkheden om de modules ook online te volgen

In het voorjaar van 2021 zal je in alle modules de thematiek van de vernieuwde stroom van het leven, water als verbindend element herkennen.

Kind en zijn ontwikkeling :
De module wordt gegeven door Tessa Dirksen en Hilleguus Bos,
data 3 april, 15 mei en 12 juni van 10.00 -13.00 uur
• Ontwikkelingsfasen van een kind.
• Pedagogische hoofdwet
• De etherwereld en de verzorging hiervan
Persoonlijke verdieping:
De module wordt gegeven door Isabel Verdurme en Carla Meertens
data : 10 april, 22 mei en 19 juni 2021
In ontmoeting met de kinderen of de ouders, of in hoe je je activiteiten inricht, kom je als gastouder jezelf tegen. Soms loop je daarbij tegen je eigen onvermogen aan, of leeft er een wens om het anders te doen. In deze module verken je aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen wegen naar je eigen bron, de kracht die je in je draagt, om van daaruit in ontmoeting met de wereld te staan.
Het werk in de praktijk (liedjes, knutsel, jaarfeesten, tafelspel):
De module wordt gegeven door Barbara de Waal en Hilleguus Bos
– Hoe wordt de stroom van de dag praktisch verzorgd
– Liedjes, spelletjes, verhalen
– Tafelspel
data 17 april, 29 mei en 26 juni 2021
 Supervisiebijeenkomsten 
Werkbijeenkomsten over pedagogische vraagstukken onder leiding van Tessa Dirksen
Data : 13 maart, 7 mei, 18 sept, 11 december 2021
tijden : 10.00 – 13.00 uur

Intervisie voor gastouders

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek.  Gastouders discussiëren in kleine groepen over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen. Samen onderzoeken ze hun vragen aan de hand van de professionele Crea intervisie methode.

Vanwege de grote belangstelling zijn er inmiddels meerdere Drakepit intervisiegroepen, die regionaal functioneren. Zij bepalen hun eigen vergadertijden.

Voor startende gastouders is er een aparte intervisiegroep. Deze behoort bij het starterstraject, dat Drakepit aanbiedt aan alle startende ondernemers.

Starters traject voor startende ondernemers 2021

Inhoudelijke bijeenkomsten startende ondernemers
Deze zijn met name bedoeld voor gastouders die op het punt staan te starten met hun onderneming of in het afgelopen jaar gestart zijn. Als een onderwerp je aanspreekt als ervaren gastouder kun je je voor de bijeenkomsten van de startende ondernemers ook aanmelden.
We werken op deze ochtenden inhoudelijk en praktisch. Er is ruimte voor eigen vragen en er komt veel informatie vanuit Drakepit over het (biografisch) ondernemerschap in de gastouderopvang
Programma:
9.30 uur : Binnenlopen, koffie en thee
10.00 uur Start en opmaat
10.30 uur Inhoudelijk programma vanuit Drakepit (onderwerpen per datum verschillend)
11.15 uur Pauze
11.30 uur Ruimte voor eigen vragen
12.30 uur Soep!
13.00 uur Einde

Locatie : Nader te bepalen in Utrecht

De introductiecursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

1. Praktisch en biografisch ondernemerschap bij Drakepit op 6 februari 2021
2. De cultuur van het hart, de grondsteen van onze organisatie op  13 maart 2021
3. Administratie, boekhouding en belasting met Moniek van Marle op 17 april 2021
4. Waarnemen en observeren, het maken van een portfolio van een kind op 8 mei 2021
5. Intervisie, de CREA methode met Marlies Maas op 12 juni 2021

 

Themadag voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst

Zoals ieder jaar organiseren we ook in 2021 een themadag voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst. Wij openen dan onze deuren voor iedereen die belangstelling heeft.

De Drakepit themadag is tot het najaar uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen. Het thema van de dag wordt later in het jaar bekend gemaakt.

De Drakepit themadag is gratis voor alle vraagouders en gastouders van Drakepit. Van externe deelnemers vragen we een bijdrage van 35 Euro voor deze dag.

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de themadag? Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .

Bijeenkomsten voor startende ondernemers

Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten voor startende gastouders.  De volgende is gepland op :

Woensdag 31 maart 2021

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is verplicht. Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .