Drakepit scholing 2021

De Drakepit scholing voor gastouders omvat regionale intervisiebijeenkomsten, supervisie en inhoudelijke scholingsmodules. Ze zijn in eerste instantie voor Drakepit gastouders, maar ook gastouders van andere gastouderbureaus zijn van harte welkom.

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten en gezamenlijke inspiratiedagen) bedragen voor aangesloten gastouders 55 Euro (excl. Btw) per half jaar en voor geïnteresseerde gastouders van andere gastouderbureaus 75 Euro (excl. Btw) per half jaar.

Ben je niet aangesloten bij Drakepit, maar heb je interesse om mee te doen stuur een mail naar info@drakepit.nl. Dan ontvang je voortaan alle uitnodigingen voor onze scholingsactiviteiten.

Binnenkort verschijnt hier het nieuwe programma van de scholingsmodules voor 2021.

We richten modules in rondom 3 gebieden:

  • Praktische pedagogiek (jaarfeesten, liedjes, spelletjes, knutsels, materiaalgebruik)
  • Het kind en zijn ontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling en communicatie

Deze modules bestaan iedere keer uit 3 bijeenkomsten rondom een bepaald thema.

Intervisie voor gastouders

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek.  Gastouders discussiëren in kleine groepen over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen. Samen onderzoeken ze hun vragen aan de hand van een professionele intervisie methode.

Vanwege de grote belangstelling zijn er inmiddels meerdere Drakepit intervisiegroepen, die regionaal functioneren. Zij bepalen hun eigen vergadertijden.

Voor startende gastouders is er een aparte intervisiegroep. Deze behoort bij het starterstraject, dat Drakepit aanbiedt aan alle startende ondernemers.

Starters traject voor startende ondernemers 2021

Inhoudelijke bijeenkomsten startende ondernemers
Deze zijn met name bedoeld voor gastouders die op het punt staan te starten met hun onderneming of in het afgelopen jaar gestart zijn. Als een onderwerp je aanspreekt als ervaren gastouder kun je je voor de bijeenkomsten van de startende ondernemers ook aanmelden.
We werken op deze ochtenden inhoudelijk en praktisch. Er is ruimte voor eigen vragen en er komt veel informatie vanuit Drakepit over het (biografisch) ondernemerschap in de gastouderopvang
Programma:
9.30 uur : Binnenlopen, koffie en thee
10.00 uur Start en opmaat
10.30 uur Inhoudelijk programma vanuit Drakepit (onderwerpen per datum verschillend)
11.15 uur Pauze
11.30 uur Ruimte voor eigen vragen
12.30 uur Verzorgde lunch
13.30 uur Einde

Locatie : Mississippidreef 95, Utrecht
Data zijn nog nader te bepalen

  • Kennismaken met het gastouderschap en de cultuur bij Drakepit
  • waarneming en overdrachtsdocument
  • administratie en boekhouding met Monique van Marle
  • intervisie met Marlies Maas

Themadag voor iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst

Zoals ieder jaar organiseren we ook in 2021 een themadag voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst. Wij openen dan onze deuren voor iedereen die belangstelling heeft.

De Drakepit themadag is tot het voorjaar uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen Het thema van de dag wordt later in het jaar bekend gemaakt.

De Drakepit themadag is gratis voor alle vraagouders en gastouders van Drakepit. Van externe deelnemers vragen we een bijdrage van 35 Euro voor deze dag.

Wil je een uitnodiging ontvangen voor de themadag? Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .

Bijeenkomsten voor startende ondernemers

Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten voor startende gastouders.  De volgende is gepland op :

Woensdag 17 februari 2021

Aanmelden voor deze bijeenkomsten is verplicht. Stuur dan een mail naar info@drakepit.nl .