Informatie m.b.t. de richtlijnen i.v.m. het Corona virus

I.v.m. het corona virus gelden er bijzondere richtlijnen voor de omgang met ziekte verschijnselen en hygiëne en toegang tot de opvang.
Deze richtlijnen vindt u hieronder.

Beslisboom neusverkouden kind 

Protocol+Kinderopvang+versie+3+september (1)

https://drakepit.nl/wp-content/uploads/2020/03/Richtlijnen-verkoudheidsklachten-en-toegang-tot-de-opvang.docx

Ter inspiratie :

Salutogenese, Oerbronnenvan gezondheid

In deze tijd is het naast goed richtlijnen over omgang met ziekte net zo belangrijk om ons bewust te zijn van hoe we eigenlijk als mens gezond blijven….

Salutogenese, oerbronnen-van-gezondheid