Drakepit themadag 21 november 2015

De themadag staat dit jaar in het teken van de ontwikkeling van de zintuigen.

De zintuigen maken het ons mogelijk om met onze omgeving in contact te zijn. We kunnen onze omgeving, onze medemensen en ons eigen lichaam waarnemen en er een verbinding mee aangaan. Zo leren we de ander/ het andere maar ook onszelf kennen. Het is de manier voor kinderen om thuis te raken in hun lichaam en zich te verbinden met het leven op aarde. In de gangbare wetenschap is er sprake van vijf zintuigen. In de antroposofie spreken we over twaalf zintuigen.

‘s Ochtends zal kinderarts Edmond Schoorel een lezing houden en een overzicht geven over deze 12 zintuigen en ook hoe ze met elkaar in verband staan. Vervolgens zal hij dan verder inzoomen op de ontwikkeling van de onderste vier zintuigen, omdat deze met name interessant zijn in de ontwikkeling van het jonge kind (0 tot 4 jaar).

‘s Middags willen we dan in oefeningen zelf met zintuigelijke ervaringen aan de slag om zo de inhoud van de ochtend praktisch te verdiepen.

Interesse om te komen naar de themadag? Meld je dan aan via info@drakepit.nl

 

Achtergrond zintuigontwikkeling

Het lichaam van kleine kinderen is nog helemaal in opbouw en de verhouding tussen lichaam, ziel en geest is ook anders dan bij volwassenen. De kwaliteit van de indrukken die kinderen opdoen is bepa­lend voor de manier waarop hun zintuigorganen zich uitvormen en verder ontwikkelen.

Bovendien worden de indrukken bij kinderen nog niet gedempt door het denken en het interpre­teren. Op zintuigindrukken wordt vaak met het hele lichaam gereageerd en ze werken zo niet alleen op de zintuigorganen maar ook directer tot in alle lichamelijke processen. Dat zie je bv bij schrik; het kind valt van de stoel, heeft een versnelde hartslag, wordt bleek.

De kwaliteit en de hoeveelheid zintuigindrukken die kinderen opdoen in de kindertijd werken vor­mend op het lichaam en vormen zo ook de basis voor de sociale en geestelijke vermogens in de volwassenheid. Ervaringen in de kindertijd op lichamelijk gebied vormen het referentiekader om verderop in het leven vergelijkbare ervaringen op psychisch en geestelijk gebied waar te kunnen nemen.