Verdiepingsmodule Basiscursus Antroposofie 2014/2015

Op 6 november bieden we voor deelnemers van het afgelopen Basiscursus een verdiepingsbijeenkomst aan (15.00 tot 21.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst willen we iets meer inzoomen op je rol als opvoeder. Reflectie op wie jij bent, hoe je in elkaar steekt en wat dat betekent voor jouw handelen als opvoeder is een belangrijke hoeksteen van de antroposofische pedagogiek.

We willen aan de slag gaan met de constitutiebeelden. Het kijken naar de constitutie van een mens en een mogelijke disbalans daarin heeft zijn oorsprong in de heilpedagogiek, maar levert ook veel inzicht op als het gaat over de ontwikkeling van gezonde kinderen. En het is natuurlijk niet alleen een instrument om naar het kind te kijken, maar geeft ook veel inzicht over hoe jezelf als mens in het leven staat en je rol als opvoeder waarneemt. Opvoeden is namelijk geen eenrichtingsverkeer, maar een sociale interactie tussen twee individuen met hun eigenheden, waarin voor de volwassene uiteraard een andere rol en verantwoordelijkheid is weggelegd dan voor het kind.

De werkvormen in deze bijeenkomst variëren: We zullen starten met een stuk inleiding over de constitutiebeelden. Vervolgens gaan we het gehoorde in kleine groepjes verwerken en ermee oefenen. Het derde element zal een stuk intervisie zijn, waarin deelnemers hun persoonlijke opvoedvragen in kunnen brengen. De deelnemers helpen elkaar de vraagstukken te verhelderen en elkaar hierbij te adviseren.

De kosten voor deze verdiepingsbijeenkomst zijn 40 Euro (incl. avondeten en excl. btw.).

Wij hopen hiermee een inspirerende verdieping aan te bieden van de Basiscursus. Deze bijeenkomst zou eventueel een startpunt kunnen zijn van een langer verdiepingstraject, waar eventueel ook een stuk intervisie onderdeel van uitmaakt.