Verslag Interne beleidsdag 2 juni j.l.

Op 2 juni was er de interne beleidsdag.
Op het programma stonden belangrijke zaken als de vormgeving van de intervisie, omgang met de meldcode Kindermishandeling en de gevolgen van de AVG voor de ondernemers.

In onze nieuwe scholingsruimte spraken we in de ochtend onder leiding van Ilse Reijntjes en Christine Hoogland van ‘Reinlant traint’ over de meldcode Kindermishandeling en de veranderingen die vanaf januari 2019 in wet plaatsvinden.
Het was een heel interessante workshop, de dames hadden een heel heldere, praktische en warme benadering van de moeilijke materie, waarop zeker nog een vervolg zal komen.

Na de heerlijke gezamenlijke lunch gingen we aan de slag in twee groepen. De ene groep onder leiding van Marlies Maas Geesteranus, de intervisie coach, om te kijken naar de vormgeving van de intervisie. De andere groep ging aan de slag met de interne beleidszaken rondom AVG, personenregister en wat dies meer zij.

Er werd heel hard gewerkt en de dag was vol en toch te kort…