Verslag netwerkdag in februari

Op de netwerkdag medio februari heeft Loïs Eijgenraam met ons gekeken naar een aantal essentiële vragen rondom het waarnemen van het kleine kind en het grote belang daarvan. Vanuit haar werk bij BVS-schooladvies (een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs) is Loïs goed thuis in het veld van waarnemen, observeren, documenteren van het jonge kind. Ze kent de nadruk die overheid en wetgeving leggen op monitoring en verslaglegging van kinderen en het voorbehoud en de zorgen die hierover binnen de antroposofische pedagogiek bestaan. Maar ze is net zo als wij overtuigd dat wij veel te bieden hebben om het waarnemen en documenteren van kinderen te verrijken.

In de ochtend stonden vragen op het programma zoals

  • Wat houdt “kinderen in hun ontwikkeling waarnemen” eigenlijk in?
  • Wat is er nodig om waar te kunnen nemen?
  • Hoe kan waargenomen worden?
  • Hoe kunnen waarnemingen beschreven worden?
  • Wat doe je met waarnemingen die beschreven worden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van het vastleggen van waarnemingen?

‘s Middags heeft Loïs ons laten zien hoe waarnemingen van kinderen herkent en beschreven kunnen worden vanuit de constitutiebeelden. Zij heeft vertelt over de winter- en de zomerstemming en de constitutiebeelden van het groot- en kleinhoofdige kind. Een samenvatting van deze inleiding vindt je in een artikel die Loïs voor de tijdschrift “Vrije Opvoedkunst” heeft geschreven.

Na deze inleiding hebben we gekeken naar hoe je de opgedane waarnemingen in een kindbespreking kan verwoorden en delen en hebben we een aantal concrete kindbesprekingen geoefend.

Gastouders van Drakepit kunnen het hand-out van deze dag op de “delen”-pagina downloaden.

Ga naar acualiteiten-overzicht >