Verslag themadag over “Grenzen stellen”

Onze themadag in november was druk bezocht. Het thema “Grenzen stellen en opvoeden in tijden van overvloed” leek voor vele deelnemers de moeite waard. In de ochtend gaf Paulien Bom een boeiende lezing omtrent dit thema. Zij benaderde het thema met humor en begrip. Door de vele herkenbare anekdotes ontstond er al gauw een ontspannen sfeer. Paulien kon o.a. met behulp van het boek ‘Welterusten Kleine Beer’ inzichtelijk maken wat grenzen betekenen en wat er ontstaat als deze ontbreken. Voor nog wat meer informatie over de lezing van Paulien, zie hier de aantekeningen van onze gastouders Gonny Jansen.

In de middag konden de deelnemers het onderwerp in twee workshops praktisch verdiepen.
De eerste workshop werd begeleid door Peter van Oosterhout die de deelnemers door oefeningen uit de Japanse krijgskunst Aikido heel praktisch liet ervaren dat het stellen van grenzen een belangrijke voorwaarde is om veiligheid te creëren en dat het ontbreken van grenzen snel onveiligheid tot gevolg heeft. Vervolgens liet Peter de deelnemers doormiddel van eenvoudige lichamelijke oefeningen zien dat er verschillende manieren van grenzen stellen bestaan en dat iedereen van ons zijn eigen voorkeuren heeft hoe hij of zij grenzen stelt. Dit is ook geen probleem zo lang je eigen stijl aansluit aan wat er in een situatie nodig is. Kom je erachter dat je vaak in situaties verzeild raakt, die een andere aanpak vragen is het fijn om je repertoire te vergoten en ook andere manieren van grenzen stellen tot je beschikking te krijgen.

De tweede workshop ging over de kracht van rituelen en gewoonten. Een goede structuur in dag, in de week en in het jaar werkt ook als een kader en draagt bij aan de grensbeleving van het jonge kind. Het voordeel van een goed gewoonteleven is dat het houvast biedt. Gewoontes geven het kind vertrouwen in wat er gaat komen. Het weet waar het aan toe is. Het ontleent er vertrouwen aan in de wereld en ook vertrouwen in zichzelf. Uiteraard moeten gewoontes geen automatismen zijn.
Gewoonte heeft te maken met de uitvoering, met ons doe-leven, vanzelfsprekendheid heeft te maken met onze attitude. Vanzelfsprekendheid is een grondhouding ten aanzien van een gewoonte. In de workshop keken we naar hoe we een gewoonteleven kunnen vormen.

 

Ga naar acualiteiten-overzicht >