Waarnemen en documenteren van kinderen

Drakepit is bezig met een project “Waarnemen en documenteren van kinderen”. Het waarnemen van kinderen neemt een belangrijke plek in binnen de antroposofische pedagogiek. Ook bij Drakepit zijn we erg begaan met dit thema: We hebben ons op de laatste twee netwerkdagen door Albert de Vries en Lois Eigenraam laten inspireren over dit onderwerp en we besteden in de intervisiebijeenkomsten regelmatig aandacht aan de kunst van het objectieve en inlevend waarnemen. Tijdens onze beleidsdag op 13 mei hebben we samen gekeken hoe we het waarnemen en documenteren van kinderen bij Drakepit op een manier kunnen inrichten die past bij onze visie en recht doet aan onze manier van werken. Voor meer informatie kijk hier het verslag.