Wat hebben de kinderen van ons volwassenen nodig in deze crisis tijd

Glinsterende oogjes, een heldere lach
Een vrolijke roep, een vertrouwensvol knikken
en een vreedzaam gelaat in hun slaap…

 

In deze situatie waar het er met name om gaat hoe e.e.a. geregeld wordt en hoe het met de financiën zal gaan, is het ook goed om aandacht te hebben voor het emotionele welzijn van de kinderen. Deze situatie is voor ons als volwassenen al heel ingrijpend en voor onze kinderen is dat eigenlijk dubbelop. Ze missen hun normale leven met alle gewoontes en ze voelen de onrust van ons, de volwassenen. We zullen misschien zien dat de kinderen in de loop van de dagen onrustig worden of boos zijn. Ze gaan op zoek naar de (nieuwe) grenzen. Dat is heel logisch en begrijpelijk. Alles waar ze hun houvast aan ontleenden is namelijk overhoop gegooid en ze hebben hun houvast nodig. Heel belangrijk om dat houvast weer opnieuw vorm te geven. De kinderen zullen zich van deze tijd met name de sfeer in huis en hoe rustig en veilig het is geweest herinneren, niet wat er allemaal niet meer kon…
Laten we met elkaar zorgen dat de kinderen toch steeds in onze veilige bedding kunnen ontspannen, dat onze boodschap er één is van vertrouwen, dat we ze gerust stellen.
Wellicht ten overvloede: Het is niet wenselijk om over de impact van deze ziekte uitgebreid met heel jonge kinderen te praten! Maar ook zonder dat we expliciet met ze praten, zullen ze de situatie aanvoelen, de onrust en onzekerheid maakt hen ook onrustig en onzeker, zonder precies te begrijpen wat er gebeurt. Ze kunnen niet overzien wat de situatie eigenlijk precies inhoudt.
Dat het een pittige klus is voor de opvoeders om hier een omgang mee te vinden, is helder, het vraagt veel van ons en we worden bij uitstek op onze volwassenheid aangesproken. Hier vindt u een artikel dat u wellicht wat theoretische ondersteuning en van daaruit praktische handvatten geeft bij het vormgeven van het dagelijks leven in deze situatie.