Wetsvoorstel versterking positie ouders

Het wetsvoorstel waarover lang gesproken is, is door het kabinet in november eindelijk naar de kamer gestuurd. Naar verwachting zullen de wijzigingen met ingang van 1 juli 2015 in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het adviesrecht van oudercommissies op de prijs vervalt, maar zal zich in de toekomst vooral richten op de pedagogische kwaliteit.
  • De kwaliteit van de opvang wordt daarnaast nog inzichtelijker door de resultaten van de handhaving te publiceren op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Op dit moment zijn de bevindingen van de GGD al op deze site te vinden. Voor ouders is het alleen nog niet zichtbaar wat de gemeente met de bevindingen van de GGD heeft gedaan.
  • Bovendien moeten zich alle kinderopvanginstellingen per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders kunnen een klacht indienen bij deze commissie als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De stichting doet vervolgens een bindende uitspraak.

Ook nu zijn veel kinderopvangorganisaties al lid van een klachten­commissie, Stichting Drakepit is bijvoorbeeld lid van de Klachtencommissie Kinderopvang (sKK), daarnaast bestaan er nog andere klachtencommissies. De wetgever hoopt door de inrichting van één Geschillencommissie Kinderopvang de kwaliteit van de klachtenafhandeling te verbeteren. Dit zal bereikt worden door het inrichten van een landelijk advies- en meldpunt, door het onderhouden van een informatieve website en door het aantrekken van goed (pedagogisch en juridisch) geïnformeerde medewerkers en commissieleden. Met de start van de Geschillencommissie zullen de huidige klachtencommissies verdwijnen.

Ga naar acualiteiten-overzicht >