Wet versterking positie ouders gaat in per 1 januari 2016

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2016 en betreft de invoering van een centrale geschillenorganisatie en regelingen omtrent de oudercommissie. Voor meer informatie kijk hier.

Ga naar acualiteiten-overzicht >