Wijziging maximum uurtarief in 2018

In 2018 zullen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag wijzigen

De belastingdienst  vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximum uurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Opvanginstelling       Soort opvang              Maximum uurtarief

Kindercentrum  :        Dagopvang                                       € 7,45

                                     Buitenschoolse opvang (BSO)         € 6,95

Gastouderopvang  :  Dagopvang                                       € 5,91

                                     Buitenschoolse opvang (BSO)         € 5,91

Betaalt u meer dan het maximum uurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper,dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden

De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,95. Over de resterende € 0,30 krijgt u geen toeslag.

Ga naar acualiteiten-overzicht >