Boekentip: Pedagogisch contact – Verbondenheid door aanraking van Simone Mark

Het leven begint en eindigt met aanraking. Het ongeboren kind ‘voelt’ de aanraking al via de huid als de moeder haar handen op haar buik legt. De foetus zoekt de warmte van de aanraking op en nestelt zich er tegenaan. Maar ook de stervende mens houden we vast totdat hij het leven kan loslaten. Over de aanraking in algemene zin is veel geschreven door filosofen, psychologen, antropologen, orthopedagogen en haptotherapeuten.
Dit boek gaat over het aanraken van kinderen in een professionele context. Het zoekt een antwoord op de vraag: ‘wanneer is fysiek contact in de professionele opvoedingscontext juist?’ De schrijfster is erin geslaagd om na een degelijk onderzoek de ‘verkramping’ rondom dit onderwerp te doorbreken en dit beladen onderwerp op een objectieve wijze in een ander daglicht te zetten.

cover-simone