Scholing meer dan kennisoverdracht

Scholing betekent voor ons meer dan kennisoverdracht. Het woord scholing stamt af van het Oudgriekse scholè, wat ‘tijd van vrijheid’ betekende. Een begrip waarmee geen vrijblijvendheid werd bedoeld, maar tijd die bestemd was om zich ‘vrij te maken’ van de dagelijkse beslommeringen ten behoeve van aandacht voor het essentiële.

Reflectie op wat je beleeft en voorleeft

Wij zien scholing als tijd voor het wezenlijke, waarin je kunt kijken naar je rol als gastouder, hoe jij dingen doet, en waarom je de dingen zo doet. En waarin je samen met andere gastouders kunt reflecteren en experimenteren hoe het wellicht ook anders kan. Als je bedenkt welke verantwoordelijkheid je als volwassene draagt om een kind in de fase waarin het alles en iedereen nabootst goed te begeleiden, zijn scholing en reflectie van groot belang voor je professionaliteit als gastouder.

Intervisie voor gastouders

Intervisie betekent intercollegiaal gesprek. Onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider discussiëren gastouders over vragen waar ze in hun alledaagse praktijk tegen aan lopen. Voor gastouders is het plezierig herkenning bij collega’s in deze vragen te vinden, daar waar ze doorgaans in het werk op zichzelf zijn aangewezen. Op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor het anders-zijn van de ander onderzoeken gastouders samen wat de kinderen die op hun weg komen van hen vragen. Ook de omgang met ouders en meer praktische vragen rond om ondernemerschap en bedrijfsvoering kunnen worden ingebracht. Naarmate de gastouders elkaar beter leren kennen en het vertrouwen groeit krijgt de intervisie steeds meer diepgang en komen individuele professionele en persoonlijke ontwikkelvraagstukken aan bod.

Netwerk- en themadagen

Wij organiseren jaarlijks een aantal netwerk- en themadagen voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in opvoedkunst. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld “Omgaan met grenzen” of “Opvoeden zonder straffen en belonen?”
Door een hele dag ervoor uit te trekken kan er meer diepgang bereikt worden, waardoor we vanuit diverse invalshoeken met het thema bezig kunnen zijn. Op de netwerk- en themadagen streven we naar een uitgewogen balans van denken en doen. Inleidingen worden afgewisseld met oefeningen en kunstzinnige ervaringen.

Overige activiteiten:

Op eigen initiatief of op verzoek van Drakepit gast- of vraagouders bieden we hiernaast jaarlijks een aantal leergangen of workshops aan. Bijvoorbeeld een cursus “Praktische basisantroposofie in de kinderopvang” of een peutercursus voor ouders. Net als voor de themadagen nodigen wij hiervoor van harte ook (gast)ouders uit die niet bij Drakepit ingeschreven staan.
Voor data en de concrete invulling van onze scholingsbijeenkomsten, de themadagen en onze overige activiteiten kijk op het actuele Drakepit scholingsprogramma hiernaast.

Antroposofie als inspiratiebron

Drakepit Kinderopvang is geïnspireerd door het antroposofische mens- en wereldbeeld. Onze opleiding is daarom gebaseerd op antroposofische zienswijzen, zonder dogmatisch te willen zijn. We staan open voor het gedachtegoed voor andere pedagogische stromingen en kijken nieuwsgierig rond wat er op pedagogisch gebied te koop is.