Een tweede thuis voor je kind?

Wil je voor je kind meer dan een opvangplek? Gun je hem de luxe van een tweede thuis waar het in warmte en geborgenheid op kan groeien als jij er niet bent? Als onze visie je aanspreekt kun je contact opnemen met Drakepit of rechtstreeks met een bij ons aangesloten gastouder.

Op onze locatie pagina vind je alle gastouders die bij Drakepit zijn aangesloten. Je kunt direct contact opnemen met de gastouder van je keuze. Zij kan je namelijk vertellen of er een plekje voor je kindje beschikbaar is. Ook kun je meteen kennismaken en ervaren of de gastouder iemand is bij wie je je kindje zou willen achterlaten.

Als er een match tot stand is gekomen, staat voor jou met name de relatie met de gastouder centraal. Deze proberen we als gastouderbureau optimaal te faciliteren. Bovendien staan wij natuurlijk garant voor de kwaliteit van de opvang. Die houden we op peil door regelmatige controles, scholing en collegiale feedback.

 

Contact met Drakepit

Wij als gastouderbureau willen graag een verbinding hebben met de vraagouders. Bij een koppelingsgesprek maken we kennis met jullie. Tijdens dit gesprek geven we uitleg over de pedagogische visie en de werkwijze van Drakepit. Twee keer per jaar verstuurt Drakepit een nieuwsbrief en we nemen jaarlijks contact op met de vraagouders om de opvang te evalueren. Drakepit verzorgt de maandelijkse facturatie en maakt een jaaropgave voor het afgelopen jaar. Ouders hebben toegang tot een aantal van onze scholingsactiviteiten en bij voldoende interesse bieden we ook een begeleide intervisiegroep voor ouders aan. Het gastouderbureau Drakepit heeft een oudercommissie en is aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang

Kosten

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Ouders betalen aan Drakepit een vast bedrag van € 40,00 per maand (onafhankelijk hoeveel kinderen ze hoeveel dagen laten opvangen). Er worden geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.

BSO voor kinderen vanaf 4 jaar: Het bedrag dat ouders aan Drakepit moeten betalen voor BSO is per gezin een vast bedrag van € 20,00 of € 40,00 per maand -afhankelijk van hoeveel uren per week hun kinderen door de gastouder worden opgevangen:

  • € 20,00 per maand als niet meer dan 10 uur per week per kind BSO wordt geboden (voor dit bedrag kunnen dus wel meerdere kinderen van één gezin opgevangen worden, maar géén van de kinderen meer dan 10 uur per week).
  • € 40,00 per maand als per kind meer dan 10 uur per week BSO wordt geboden. In beide gevallen worden geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.

 

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau, ons registratie nummer is 676774076. Als u hier klikt komt u bij de jaarlijkse inspectierapporten van de GGD.