Visie: Ik word je aan de ander

Ofwel: Om een volwassen mens met een vrije wil te worden, heeft een kind anderen nodig. Naast de ouders zijn dat volwassenen die het kind niet alleen voeden en schoon houden, er op passen en een veilige omgeving creëren, die het niet alleen onderwijzen en er pedagogisch verantwoord mee omgaan, maar die juist met het kind een relatie aan willen gaan, in goede en in slechte tijden. Mensen die openstaan voor het kind en zichzelf inbrengen in de relatie. Kinderen hebben mensen nodig die (een deel van) hun leven met hen willen delen. Dit vormt de basis waarop het kind zijn eigen weg kan uitstippelen.

De relatie staat centraal

Gastouderbureau Drakepit streeft naar het faciliteren van kleinschalige professionele kinderopvang, waarin het werkelijk tot elkaar in relatie staan van essentieel belang is. Dit betreft alle betrokken personen, dus gastouders, kinderen en ouders. Deze mensen vormen samen een ontwikkelgemeenschap. Dat is niet te vergelijken met een leefgemeenschap maar behelst zeker meer dan een contractuele dienstverleningsovereenkomst.

Bewuste keuze voor kleinschaligheid en huiselijke sfeer

Drakepit kiest voor kleinschalige opvang. Onze ervaring leert dat grootschalige opvang door complexe organisatorische vereisten de opbouw van relaties in de weg kan staan. Wij zijn voorstanders voor opvang in huiselijk sfeer. Het liefst bij gastouders thuis. Als je kinderen wilt opvangen moet je er ruimte voor maken. Zeker! Echter, kinderen hoeven geen eigen ruimtes die speciaal voor hen zijn ingericht. Ze willen spelen en hebben daarvoor ook speelgoed nodig, maar ze willen met name meedoen in de echte wereld. Ze willen koken, de was ophangen, bladeren vegen etc. Het moet veilig zijn. Uiteraard! Maar kinderen moeten ook kunnen vallen om daarna, een ervaring rijker weer op te staan. Dit soort ervaringen helpt hen om later risico’s zelf in te kunnen schatten. Hier samen met de kinderen een goede balans in vinden vereist intensieve begeleiding – nog een reden voor kleinschalige opvang.