Over Drakepit

De overtuiging dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke sfeer hoort te liggen en de wens dit te verbinden met de antroposofische kijk op kinderen en hun ontwikkeling, waren in 2009 voor Tessa Dirksen en Dörte Best, de impuls om Drakepit op te richten. Toen Dörte op 1 januari 2018 bij Drakepit vertrok, was er door hun gezamenlijke inspanning een mooi bedrijf ontstaan met een stevig fundament.

Voor Drakepit is een goede gastouder veel meer dan een oppas. Gastouder zijn is in onze maatschappij een nieuwe professie die veel van mensen vraagt: Pedagogische professionaliteit, sociale competentie en persoonlijke reflectie. De gastouders van Drakepit staan als het ware als professional naast de ouders en spelen een belangrijke ondersteunende rol in de opvoeding van het kind, maar verzorgen ook een warme en liefdevolle bedding die kinderen nodig hebben om op te groeien. Dit is een spannende combinatie van professionaliteit en werken vanuit je hart.

De specifieke kwaliteiten van de gastouderopvang : Kleinschaligheid, een huiselijke sfeer en continuïteit van de verzorger, zijn ook in alle kleinschalige kinderopvang locaties van Drakepit terug te vinden.

Vanaf 1 april 2019 zijn de commerciële activiteiten van de stichting overgenomen door Drakepit Kinderopvang BV en gaat de Stichting zich meer bezighouden met hoe we onze visie op kinderopvang en opvoeding in het algemeen, nog meer in de wereld kunnen zetten.

Waarom heten we Drakepit?

Volwassen worden en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, maar ook het verwerven van sociale competenties, compassie en liefde voor mens, dier en natuur is een grote klus. Er is moed en energie nodig om dit spannende avontuur aan te gaan. Stichting Drakepit wil een bijdrage leveren aan een veilige bedding van waaruit kinderen deze energie en moed op kunnen doen. In de hoop dat ze met nieuwsgierigheid en optimisme de wereld in durven te stappen. In de antroposofie worden de eigenschappen van kracht, moed en sterkte door de aartsengel Michael belichaamd. Michael wordt vaak uitgebeeld als overwinnaar van de draak. Iets van deze kwaliteiten wilden we terug laten komen in onze naam, vandaar dat we kozen voor Drakepit en vandaar het motto dat we voor Drakepit hebben gekozen:

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Tessa

tessa_dirksen

Tessa is van huis uit heilpedagoog en sinds 2003 overtuigd gastmoeder. Ze wil graag haar ervaringen en kennis doorgeven en mensen voor dit vak enthousiasmeren, omdat ze merkt dat er veel behoefte bestaat aan deze soort van kinderopvang: de kleinschaligheid en de individuele aandacht die je kinderen en hun ouders in deze vorm van opvang kunt bieden is vaak als een oase in onze maatschappij.

Juliette

Juliette werkt al sinds 2013 bij Drakepit als financieel en administratief medewerkster. Na een klein uitstapje is ze sinds mei 2018 weer helemaal terug op haar post. Thuis zorgt ze voor zoon, man, hond en kat. Bij Drakepit zorgt ze met haar heldere zorgvuldigheid voor alle administratieve processen. De facturatie en overeenkomsten administratie zijn goed belegd in haar vaardige en veilige handen. Voor vragen omtrent deze zaken kunt dagelijks bij haar terecht.

Barbara

Mijn naam is Barbara de Waal. In de loop van de jaren ben ik de kunst van het opvoeden steeds meer meester geworden. Het werken met kinderen heeft altijd mijn hart gehad. Ik werk nu ruim 20 jaar als professional met kinderen. Eerst heb ik als dansdocent gewerkt. Vanaf 2003 heb ik als pedagogisch medewerker en beleidsmedewerker kwaliteit bij een antroposofisch kinderdagverblijf gewerkt en vanaf 2013 heb ik mijn eigen kleinschalige gastouderopvang bij Drakepit. Vanuit het werken met ouders en kinderen heeft mijn visie op gezonde zorg en opvoeding van jonge kinderen zich uitgekristalliseerd. Door samen met de ouders en verzorgers de kinderen vanuit verwondering in ons op te nemen ontstaat de mogelijkheid om op een speelse manier de stroom vrij te houden, zodat een kind op mag groeien tot een vrij, open, zelfstandig denkend mens dat zijn eigen impulsen met zelfvertrouwen om kan zetten in daadkracht. Daar ligt mijn passie en zie ik mijn bijdrage.
Nu ben ik door Tessa uitgenodigd om samen met haar de scholing te geven en de inspiratiedagen vorm te geven. Vanaf september 2019 zal ik samen met Tessa en Olga gastouderbezoeken gaan afleggen en zullen we vanuit het bestuur van stichting Drakepit nieuwe mogelijkheden creëren.

Olga

Na het niet willen afmaken van de middelbare school vond ik via een omweg bij de pedagogiek eerste prille antwoorden op mijn vragen over het leven. Ik studeerde cum laude af in Pedagogiek en mocht daardoor met de Huygens Scholarship studiebeurs beginnen aan de master Kindersociologie en Kinderrechten aan het Institute of Education, Universiteit van Londen. Kindersociologie beschouwt de kindertijd als een complex en sociaal gegeven en neemt in haar studie de ervaringen van kinderen serieus, om zo te zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen kinderen en volwassenen. De gedachte van kinderrechten suggereert dat respect voor- en vanaf de geboorte eenzelfde respect voor iedereen versterkt. Rechten helpen bij het vinden van woorden en daden voor dat wat krom voelt en simpelweg recht hoort te zijn, als wij gehoor willen geven aan de wetmatigheden voor bestaan van mens, dier en natuur.
Mijn wens voor het werken met de kinderen en zo ook voor voor mijzelf is het ervaren van schoonheid. Schoonheid in dat wat ons beweegt, in wat we liefhebben, in hetgeen we creëren in beeld, klank en vormen, in de relaties die we aangaan, in het vinden van waarheid. Ontdekken, uitproberen, vliegen, op een randje mogen staan, grenzen opzoeken, de diepte of donkerte ingaan, onhebbelijk mogen zijn, leren en samen de onbekende toekomst tegemoet gaan. Vrij van kaders vanuit verbinding, gelijkwaardig, speels, werken aan een voedende omgeving reizend door tijd en ruimte.
Kunst is opvoeding en opvoeding is kunst, daar sta ik nu.
Tessa vroeg mij voor Drakepit te komen werken om samen met haar en Barbara de huisbezoeken te gaan verzorgen. Ook zullen wij vanuit Stichting Drakepit gaan werken aan nieuwe mogelijkheden voor onze ontwikkelingsgemeenschap. Een vraag die mij blij maakt en hoop en kracht geeft om liefdevolle zorg voor kinderen en ouders verder te verspreiden en helpen te verwerkelijken.