Over Drakepit

De overtuiging dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke sfeer hoort te liggen en de wens dit te verbinden met de antroposofische kijk op kinderen en hun ontwikkeling, waren in 2009 voor Tessa Dirksen en Dörte Best, de impuls om Drakepit op te richten. Toen Dörte op 1 januari 2018 bij Drakepit vertrok, was er door hun gezamenlijke inspanning een mooi bedrijf ontstaan met een stevig fundament.

Voor Drakepit is een goede gastouder veel meer dan een oppas. Gastouder zijn is in onze maatschappij een nieuwe professie die veel van mensen vraagt: Pedagogische professionaliteit, sociale competentie en persoonlijke reflectie. De gastouders van Drakepit staan als het ware als professional naast de ouders en spelen een belangrijke ondersteunende rol in de opvoeding van het kind, maar verzorgen ook een warme en liefdevolle bedding die kinderen nodig hebben om op te groeien. Dit is een spannende combinatie van professionaliteit en werken vanuit je hart.

De specifieke kwaliteiten van de gastouderopvang : Kleinschaligheid, een huiselijke sfeer en continuïteit van de verzorger, zijn ook in alle kleinschalige kinderopvang locaties van Drakepit terug te vinden.

Vanaf 1 april 2019 zijn de commerciële activiteiten van de stichting overgenomen door Drakepit Kinderopvang BV en gaat de Stichting zich meer bezighouden met hoe we onze visie op kinderopvang en opvoeding in het algemeen, nog meer in de wereld kunnen zetten.

Waarom heten we Drakepit?

Volwassen worden en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, maar ook het verwerven van sociale competenties, compassie en liefde voor mens, dier en natuur is een grote klus. Er is moed en energie nodig om dit spannende avontuur aan te gaan. Stichting Drakepit wil een bijdrage leveren aan een veilige bedding van waaruit kinderen deze energie en moed op kunnen doen. In de hoop dat ze met nieuwsgierigheid en optimisme de wereld in durven te stappen. In de antroposofie worden de eigenschappen van kracht, moed en sterkte door de aartsengel Michael belichaamd. Michael wordt vaak uitgebeeld als overwinnaar van de draak. Iets van deze kwaliteiten wilden we terug laten komen in onze naam, vandaar dat we kozen voor Drakepit en vandaar het motto dat we voor Drakepit hebben gekozen:

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Tessa

tessa_dirksen

Tessa is van huis uit heilpedagoog en sinds 2003 overtuigd gastmoeder. Ze wil graag haar ervaringen en kennis doorgeven en mensen voor dit vak enthousiasmeren, omdat ze merkt dat er veel behoefte bestaat aan deze soort van kinderopvang: de kleinschaligheid en de individuele aandacht die je kinderen en hun ouders in deze vorm van opvang kunt bieden is vaak als een oase in onze maatschappij.

Juliette

Juliette werkt al sinds 2013 bij Drakepit als financieel en administratief medewerkster. Na een klein uitstapje is ze sinds mei 2018 weer helemaal terug op haar post. Thuis zorgt ze voor zoon, man, hond en kat. Bij Drakepit zorgt ze met haar heldere zorgvuldigheid voor alle administratieve processen. De facturatie en overeenkomsten administratie zijn goed belegd in haar vaardige en veilige handen. Voor vragen omtrent deze zaken kunt dagelijks bij haar terecht