Over Drakepit

De overtuiging dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke sfeer hoort te liggen en de wens dit te verbinden met de antroposofische kijk op kinderen en hun ontwikkeling, waren in 2009 voor Tessa Dirksen en Dörte Best, de impuls om Drakepit op te richten. Door hun gezamenlijke inspanning is een mooi bedrijf ontstaan met een stevig fundament.

Voor Drakepit is een goede gastouder veel meer dan een oppas. Gastouder zijn is in onze maatschappij een nieuwe professie die veel van mensen vraagt: Pedagogische professionaliteit, sociale competentie en persoonlijke reflectie. De gastouders van Drakepit staan als het ware als professional naast de ouders en spelen een belangrijke ondersteunende rol in de opvoeding van het kind, maar verzorgen ook een warme en liefdevolle bedding die kinderen nodig hebben om op te groeien. Dit is een spannende combinatie van professionaliteit en werken vanuit je hart.

De specifieke kwaliteiten van de gastouderopvang : Kleinschaligheid, een huiselijke sfeer en continuïteit van de verzorger, zijn ook in alle kleinschalige kinderopvang locaties van Drakepit terug te vinden.

Waarom heten we Drakepit?

Volwassen worden en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, maar ook het verwerven van sociale competenties, compassie en liefde voor mens, dier en natuur is een grote klus. Er is moed en energie nodig om dit spannende avontuur aan te gaan. Drakepit wil een bijdrage leveren aan een veilige bedding van waaruit kinderen deze energie en moed op kunnen doen. In de hoop dat ze met nieuwsgierigheid en optimisme de wereld in durven te stappen. In de antroposofie worden de eigenschappen van kracht, moed en sterkte door de aartsengel Michael belichaamd. Michael wordt vaak uitgebeeld als overwinnaar van de draak. Iets van deze kwaliteiten wilden we terug laten komen in onze naam, vandaar dat we kozen voor Drakepit en vandaar het motto dat we voor Drakepit hebben gekozen:

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

Tessa

tessa_dirksen

Tessa is, naast moeder van drie prachtige grote kinderen en echtgenote van Rob,  oorspronkelijk heilpedagoog en na vele jaren te hebben gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie sinds 2003 overtuigd gastmoeder. Door haar werkzaamheden is er een grote passie ontstaan voor ontwikkeling van grote en kleine mensen en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn.

Met Drakepit wil ze graag ruimte maken voor het bewustzijn voor de juiste voorwaarden voor de ontwikkeling van het jonge kind. De kleinschaligheid, de continuïteit van de leidster, de huiselijke sfeer en goede relatie met de ouders zijn hierbij krachtige aspecten. De individuele aandacht die je kinderen en hun ouders in deze vorm van opvang kunt bieden is vaak als een oase in onze maatschappij.

Juliette

Juliette werkt al sinds 2013 bij Drakepit als financieel en administratief medewerkster. De facturatie, boekhouding en alle overige administratie activiteiten zijn goed belegd in haar vaardige en veilige handen. Voor vragen omtrent deze zaken kunt u dagelijks bij haar terecht. 

Marijoke

Marijoke is sinds april 2022 werkzaam bij Drakepit. Na vele omzwervingen is ze nu beland in Oosterbeek bij Arnhem, moeder van een grote zoon en samenwonend met haar vriend. 

Vanaf 2012 tot 2022 heeft Marijoke als leidinggevende bij antroposofische kinderopvang (eerst bij de Wonderberk in Haarlem, later bij de Kroost in Zeist) gewerkt en sinds 2019 is ze ook pedagogisch coach bij verschillende kindercentra. De antroposofische pedagogiek heeft haar hart; het staat  voor verbinding, ook met het grotere geheel. En voor zelfopvoeding/ontwikkeling, authenticiteit, eerbied, respect en aandacht. Ze zoekt graag naar de eigenheid en kwaliteit van ieder kind en mens, en waar dat op zijn plek is.

“Iemand  door een vormpje duwen, waar je niet doorheen past, daar word je ongelukkig van. Maar graag worden wie je bent, met je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten!”