Gastouders

Drakepit – het bureau voor:

  • Enthousiaste gastouders die kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in zelfstandig ondernemerschap willen bieden.
  • Warmhartige gastouders die kinderen in hun leven verwelkomen en opvoedingspartner voor de ouders zijn.
  • Benieuwde gastouders met een open geest, die scholing en reflectie niet als noodzakelijke formaliteit zien, maar als kenmerk van professionaliteit en kans voor de eigen ontwikkeling.

Opvang thuis of op locatie

Een geschikt huis om kinderen op te vangen is een voordeel maar geen noodzakelijk vereiste. Naast de klassieke gastouderopvang waarbij gastouders kinderen bij zich thuis opvangen, heeft Drakepit de mogelijkheid tot een franchise overeenkomst voor een kleinschalig kindcentrum  Op locatie worden dezelfde kernwaarden vormgegeven : kleinschaligheid, een huiselijke sfeer en continuïteit van de leidster. Een interessante optie voor diegene, die interesse heeft in gastouderschap, maar geen mogelijkheid ziet om dit thuis te doen.

Onze diensten

Drakepit is een geregistreerd gastouderbureau dat volgens de regels van de nieuwe wetgeving werkt. Wij zorgen voor de opname van onze gastouders in het Landelijke Register Kinderopvang. Dit is de voorwaarde dat ouders van opgevangen kinderen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Drakepit heeft een pedagogisch beleid geformuleerd dat duidelijke richtlijnen uitzet, maar de individuele gastouder ook voldoende ruimte geeft om daar een persoonlijke invulling aan te geven. Door een goed contact en regelmatige uitwisseling met de gastouders zorgen we ervoor dat de geest achter deze visie levend blijft en staan we regelmatig stil bij wat deze richtlijnen praktisch van de gastouder vragen. Scholing en reflectie staan bij Drakepit hoog in het vaandel. Beginnende gastouders zonder pedagogische opleiding begeleiden we individueel bij het behalen van de benodigde kwalificaties. De bij Drakepit aangesloten gastouders houden hun professionaliteit en kwaliteit op peil door deel te nemen aan Drakepit scholingsbijeenkomsten, themadagen en collegiale intervisie. Op aanvraag bieden we ook individuele coaching. Drakepit legt contact tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt gastouders op het gebied van marketing, administratie en bedrijfsvoering. Startende gastouders begeleiden we bij de opzet van hun kinderopvang en het vormgeven van zelfstandig ondernemerschap. We geven advies bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen op het gebied van gezondheid en hygiëne en bij het opstellen van een calamiteitenplan.

Interesse?

Heb je interesse om gastouder bij Drakepit te worden? Neem contact op met Marijoke vd Keur en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek!