Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is er om de belangen van u en de vraagouders, te behartigen. Wij vertegenwoordigen alle vraagouders door het bestuur van Drakepit te adviseren ten aanzien van kwaliteit en andere aspecten. Ieder gastouderbureau is wettelijk verplicht om een oudercommissie te hebben.

De OC is het aanspreekpunt voor ouders. Zij overlegt regelmatig met het bestuur van Drakepit. Dit alles is geregeld in het “Reglement Oudercommissie Stichting Drakepit” en het “Huishoudelijk Reglement Oudercommissie”. Deze informatie vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Adviesrecht oudercommissie 

De oudercommissie heeft volgens de Wet kinderopvang (wk) adviesrecht bij onderstaande onderwerpen:

  • de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50 en 1.56 uit de Wet kinderopvang. In deze twee wetsartikelen staat aangegeven wat de minimale kwaliteitseisen zijn voor kindercentra, kinderopvang, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (wk art. 1.60 lid 1b);
  • openingstijden (wk art. 1.60 lid 1c);
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de kinderen (wk art. 1.60 lid 1d);
  • vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten (wk art. 1.60 lid 1 e);
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang (wk. art. 1.60 lid 1f).

OC Drakepit is Lid van BOinK

De oudecommissie van Drakepit is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als landelijke vereniging heeft BOink als doel om de positie van de ouders te versterken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van kinderopvang in ons land. BOinK behartigt de belangen van u als vraagouder op lokaal, regionaal en nationaal niveau. BOinK geeft vraagouders iedere werkdag de mogelijkheid om tussen 9 en 12 uur gebruik te maken van een telefonisch spreekuur (030 231 7914). Tijdens het spreekuur geven medewerkers advies over uw vragen over kinderopvang of peuterspeelzalen. Daarnaast kan BOinK vraagouders en de oudercommissie begeleiden en ondersteunen bij conflicten. Zie voor voor meer informatie www.boink.info.

Klachtenloket Kinderopvang en Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Stichting Drakepit is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als de oudercommissie van Drakepit op een gegeven moment denkt er niet meer rechtstreeks met het bestuur van Drakepit uit te kunnen komen, heeft men de mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Zij kunnen de oudercommissie informeren/adviseren en kunnen bemiddelen tussen de oudercommissie en de houder dan wel mediation faciliteren. De oudercommissie kan ook direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De leden van de oudercommissie: 

Iris van Welsenes
Ik ben Iris van Welsenes en de trotse moeder van Joa de Jong. (01-11-2022) Wij wonen samen met Dave de Jong in Warmenhuizen. Joa gaat naar gastouder Margo, “Aymara de geborgen tuin”, in Schoorl om precies te zijn. Ik ben ontzettend dankbaar dat onze zoon daar twee x in de week zit. Het is een hele fijne plek en een hele lieve gastouder en hij geniet daar enorm! Ik heb altijd in de wijk gezeten maar 6 jaar geleden een overstap gemaakt en ben nu peuterleidster en doe de BSO op de vrije school in Bergen, NH. Ik heb het daar erg naar mijn zin. Ik doe mee met de oudercommissie omdat ik graag betrokken wil zijn en het altijd goed is om samen te kijken naar verbeterpunten. Want iedereen heeft een eigen visie en het is mooi wanneer je dat met elkaar kunt delen!

Als vraagouder wordt u regelmatig door ons geïnformeerd over de activiteiten van de oudercommissie. Minimaal twee keer per jaar vindt een vergadering met het bestuur van Drakepit plaats. De oudercommissie houdt u op de hoogte van deze vergadering per email, met mogelijkheid tot inbreng van agendapunten.  Alle gastouders en vraagouders van Drakepit ontvangen ook de notulen.

 

Interesse om mee te doen?

Wanneer u als vraagouder de oudercommissie wilt komen versterken, bent u van harte welkom en kunt u hierover contact opnemen door te mailen aan oudercommissie.drakepit@gmail.com

Uw investering als lid van de OC kost niet veel tijd: drie keer per jaar een vergadering bijwonen en voorbereiden en incidenteel advies geven over een bepaald onderwerp.

Tevens is het altijd mogelijk als vraagouder een vergadering bij te wonen; u bent van harte welkom! Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij marijokevdkeur@drakepit.nl