Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is er om de belangen van u, de vraagouders, te behartigen. Wij vertegenwoordigen alle vraagouders door het bestuur van Drakepit te adviseren ten aanzien van kwaliteit en andere aspecten. Ieder gastouderbureau is wettelijk verplicht om een oudercommissie te hebben.

De OC is het aanspreekpunt voor ouders. Zij overlegt regelmatig met het bestuur van Drakepit. Dit alles is geregeld in het “Reglement Oudercommissie Stichting Drakepit” en het “Huishoudelijk Reglement Oudercommissie”. Deze informatie vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

 

Adviesrecht oudercommissie 

De oudercommissie heeft volgens de Wet kinderopvang (wk) adviesrecht bij onderstaande onderwerpen:

  • de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50 en 1.56 uit de Wet kinderopvang. In deze twee wetsartikelen staat aangegeven wat de minimale kwaliteitseisen zijn voor kindercentra, kinderopvang, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (wk art. 1.60 lid 1b);
  • openingstijden (wk art. 1.60 lid 1c);
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de kinderen (wk art. 1.60 lid 1d);
  • vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten (wk art. 1.60 lid 1 e);
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang (wk. art. 1.60 lid 1f).

 

OC Drakepit is Lid van BOinK

De oudecommissie van Drakepit is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als landelijke vereniging heeft BOink als doel om de positie van de ouders te versterken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van kinderopvang in ons land. BOinK behartigt de belangen van u als vraagouder op lokaal, regionaal en nationaal niveau. BOinK geeft vraagouders iedere werkdag de mogelijkheid om tussen 9 en 12 uur gebruik te maken van een telefonisch spreekuur (030 231 7914). Tijdens het spreekuur geven medewerkers advies over uw vragen over kinderopvang of peuterspeelzalen. Daarnaast kan BOinK vraagouders en de oudercommissie begeleiden en ondersteunen bij conflicten. Zie voor voor meer informatie www.boink.info.

 

Klachtenloket Kinderopvang en Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Stichting Drakepit is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als de oudercommissie van Drakepit op een gegeven moment denkt er niet meer rechtstreeks met het bestuur van Drakepit uit te kunnen komen, heeft men de mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Zij kunnen de oudercommissie informeren/adviseren en kunnen bemiddelen tussen de oudercommissie en de houder dan wel mediation faciliteren. De oudercommissie kan ook direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

De leden van de oudercommissie

De oudercommissie van Drakepit bestaat op dit moment uit Meike Niemeijer (vraagouder bij Truus Drenth, Amsterdam) en Janet Meijer-van de Kamp (vraagouder bij Astrid Struycken, Breda). De OC-leden stellen zich hieronder persoonlijk aan u voor.

Als vraagouder wordt u regelmatig door ons geïnformeerd over de activiteiten van de oudercommissie. Minimaal twee keer per jaar vindt een vergadering met het bestuur van Drakepit plaats. De oudercommissie houdt u op de hoogte van deze vergadering per email, met mogelijkheid tot inbreng van agendapunten.  Alle gastouders en vraagouders van Drakepit ontvangen ook de notulen.

 

Interesse om mee te doen?

Wanneer u als vraagouder de oudercommissie wilt komen versterken, bent u van harte welkom en kunt u hierover contact opnemen door te mailen aan Janet Meijer – van de Kamp: janet.meijer@hotmail.com .

Uw investering als lid van de OC kost niet veel tijd: drie keer per jaar een vergadering bijwonen en voorbereiden en incidenteel advies geven over een bepaald onderwerp.

Tevens is het altijd mogelijk als vraagouder een vergadering bij te wonen; u bent van harte welkom! Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij Janet Meijer-van de Kamp: janet.meijer@hotmail.com

 

Even voorstellen…

Meike Niemeijer (OC-voorzitter): Hier op deze website schrijven Tessa en Dörte dat zij geloven dat de toekomst van de kinderopvang kleinschalig moet zijn en in huiselijke kring dient plaats te vinden. Precies dat is ooit de reden geweest dat wij ervoor kozen om onze dochter Kira door gastouder Truus te laten opvangen. De manier waarin Drakepit daarbij de gastouders ondersteund, en door middel van themadagen en antroposofische cursussen ook de vraagouders (meer) handvaten biedt in de opvoeding van hun kinderen spreekt mij zeer aan. Als lid van de oudercommissie hoop ik een stem te kunnen geven aan de belangen van de vraagouders en bij te dragen aan de openheid waarmee Drakepit bestuurd wordt.

Janet Meijer-van de Kamp (OC-lid, secretaris): Toen mijn man Theodoor en ik onze eerste dochter (Anna) verwelkomden, brachten wij haar naar een lieve vriendin die als leerkracht op een vrije school had gewerkt en daarna als gastouder verder ging. Onbekend met de antroposofie keken wij soms met verbazing maar vooral met veel respect en bewondering naar de wijze waarop ons meisje ontvangen werd.
Toen onze vriendin besloot een school op te zetten (School Iduna) en te stoppen als gastouder waren wij dan ook heel blij dat we Anna bij Astrid Struycken van Klein Willemijntje konden brengen. We zien bij haar dezelfde liefde- en respectvolle aanpak die we belangrijk vinden. Elke dag leren we bij over jaarfeesten en de pedagogische achtergrond van antroposofie.
Ondertussen hebben we nog een dochter gekregen (Lea) en ook zij mag genieten van de opvang bij Klein Willemijntje.
Door lid te zijn van de oudercommissie kan ik zelf ook een (al is het bescheiden) bijdrage leveren aan het vasthouden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van opvang die Drakepit biedt. Het is bijzonder hoe open Dörte en Tessa zijn in het delen van hun kennis en de ontwikkelingen bij Drakepit. De wijze van samenwerken en communicatie zijn wat mij betreft tekenend voor Drakepit en hun gastouders.