Drakepit tarieven

Voor onze diensten vragen we volgende tarieven:

Registratiekosten: 

Een vergoeding voor de registratiekosten van 0,33 € per kind per opgevangen uur.

Scholingskosten:

De kosten voor de Drakepit scholing (intervisiebijeenkomsten, supervisie en scholingsmodules) bedragen voor aangesloten gastouders € 72,60 per half jaar (inclusief btw) en voor geïnteresseerde externe professionals € 90,75 per half jaar (inclusief btw).
Als je je voor een half jaar inschrijft heb je in dat halve jaar vrije toegang tot alle bijeenkomsten van Drakepit

Trainingskosten: 

Als een gastouder het gastouderbureau vraagt om een intensieve individuele begeleiding op vakinhoudelijk respectievelijk bedrijfsmatig gebied wordt hierover een aparte prijsafspraak gemaakt. Als richtprijs geldt een uurtarief van € 50,00 exclusief eventuele reiskosten en reistijd.

Legekosten: 

Als de toezichthoudende gemeente van de plaats waar de gastouder woont voor de aanvraag van registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) leges heft, zo zijn deze kosten voor rekening van de gastouder.

Bureaukosten: 

De gastouder is bovendien akkoord dat gastouderbureau Drakepit de vraagouders € 40,00 per maand administratiekosten in rekening brengt voor Dagopvang en € 20,00 per maand voor BSO.

De geldelijke vergoedingen worden jaarlijks door ons geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wanneer er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering, hebben de gastouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.